Zasadnutia

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

11. 01. 2023
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 11. 01. 2023
03. 10. 2022
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 03. 10. 2022
15. 06. 2022
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 15.06.2022.
10. 03. 2022
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 10. 03. 2022
10. 03. 2022
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
25. 10. 2021
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 25. 10. 2021
09. 06. 2021
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 09. 06. 2021
23. 06. 2020
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 23.6.2020
08. 06. 2020
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 8.6.2020
26. 05. 2020
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 26.5.2020
19. 05. 2020
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 19.5.2020
10. 12. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 10.12.2019
22. 10. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 22.10.2019
20. 06. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 20.6.2019
10. 06. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 10.6.2019
12. 03. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 12.3.2019
29. 01. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 29.1.2019