Zasadnutia

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb

22. 09. 2021
Zasadnutie komisie urbanistiky, výstavby , životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku zo dňa 22.09.2021
24. 08. 2021
á p i s n i c a zo zasadnutia Komisie urbanistiky, výstavby , životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku konaného dňa 24.08.2021
17. 05. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Komisie urbanistiky, výstavby , životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku
23. 11. 2020
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 23.11.2020
22. 09. 2020
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 22.9.2020
05. 05. 2020
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 5.5.2020
22. 01. 2020
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 22.1.2020
20. 11. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 20.11.2019
02. 10. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 2.10.2019
21. 08. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 21.8.2019
29. 05. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 29.5.2019
27. 03. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 27.3.2019
21. 01. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 21.1.2019