Zasadnutia

Komisie

23. 03. 2023
Zasadnutie Komisie školstva, mládeže a športu dňa 23.03.2023
06. 03. 2023
Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku
01. 03. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 01.03.2023
31. 01. 2023
Komisia financií a rozpočtu zo dňa 31.01.2023
30. 01. 2023
Zasadnutie komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku 30.01.2023
26. 01. 2023
Zasadnutie Komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta
18. 01. 2023
Zasadnutie Komisie školstva, mládeže a športu dňa 18. 01. 2023
11. 01. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 11.01.2023
12. 12. 2022
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku 12.12.2022
08. 12. 2022
Zasadnutia komisie financií a rozpočtu.
13. 10. 2022
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 13. 10. 2022
12. 10. 2022
Zasadnutie Komisie školstva a mládeže dňa 12. 10. 2022
04. 10. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 04.10.2022
03. 10. 2022
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 03. 10. 2022
26. 09. 2022
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 26.09.2022
20. 09. 2022
Komisia sociálna zo dňa 20.09.2022
11. 08. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 11.08.2022
10. 08. 2022
Zasadnutie Komisie školstva a mládeže zo dňa 10. 08. 2022