Zasadnutia

Komisie

13. 10. 2022
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 13. 10. 2022
12. 10. 2022
Zasadnutie Komisie školstva a mládeže dňa 12. 10. 2022
04. 10. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 04.10.2022
03. 10. 2022
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 03. 10. 2022
26. 09. 2022
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 26.09.2022
20. 09. 2022
Komisia sociálna zo dňa 20.09.2022
11. 08. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 11.08.2022
10. 08. 2022
Zasadnutie Komisie školstva a mládeže zo dňa 10. 08. 2022
05. 08. 2022
Komisia sociálna zo dňa 05.08.2022
03. 08. 2022
Zasadnutie komisie športu zo dňa 03.08.2022
20. 06. 2022
Zasadnutie Komisie školstva a mládeže
15. 06. 2022
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 15.06.2022.
14. 06. 2022
Zasadnutie komisie športu zo dňa 14.06.2022
08. 06. 2022
Zápisnica urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb
07. 06. 2022
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku.
02. 06. 2022
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 02. 06. 2022
30. 05. 2022
Zasadnutie komisie zdravotníctva 30.05.2022
26. 05. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 26.5.2022.pdf