Zasadnutia

Komisie

20. 09. 2023
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku 20.09.2023
18. 09. 2023
Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku 18.09.2023
12. 09. 2023
Komisia školstva, mládeže a športu Pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok 12.09.2023
11. 09. 2023
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 11. 09. 2023
10. 07. 2023
Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku
12. 06. 2023
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 12. 06. 2023
07. 06. 2023
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku 07.06.2023
05. 06. 2023
Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku
01. 06. 2023
Komisia školstva, mládeže a športu Pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok
01. 06. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 01.06.2023
25. 05. 2023
Komisia školstva, mládeže a športu Pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok
02. 05. 2023
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku 02.05.2023
25. 04. 2023
Zasadnutie komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku konaného dňa 25. 04. 2023
18. 04. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 18.04.2023
17. 04. 2023
Zasadnutie Komisie školstva, mládeže a športu dňa 17.04.2023
05. 04. 2023
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 05. 04. 2023
23. 03. 2023
Zasadnutie Komisie školstva, mládeže a športu dňa 23.03.2023
06. 03. 2023
Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku