Zasadnutia

Komisie

20. 06. 2022
Zasadnutie Komisie školstva a mládeže
15. 06. 2022
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 15.06.2022.
14. 06. 2022
Zasadnutie komisie športu zo dňa 14.06.2022
08. 06. 2022
Zápisnica urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb
07. 06. 2022
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku.
02. 06. 2022
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 17. 03. 2022
26. 05. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 26.5.2022.pdf
24. 05. 2022
Komisia sociálna zo dňa 24.05.2022
18. 05. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 18.05.2021
05. 05. 2022
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu
04. 05. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 4.5.2022
26. 04. 2022
Komisia sociálna zo dňa 26.04.2022
13. 04. 2022
Zasadnutie komisie zdravotníctva
17. 03. 2022
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 17. 03. 2022
10. 03. 2022
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 10. 03. 2022
10. 03. 2022
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
22. 02. 2022
Zasadnutie z komisie školstva a mládeže zo dňa 22. 02. 2022
21. 02. 2022
Zasadnutie komisie zdravotníctva