Zasadnutia

Komisie

24. 06. 2021
Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 24. 06. 2021
09. 06. 2021
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 09. 06. 2021
25. 05. 2021
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu 25. 5. 2021
20. 05. 2021
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu dňa 20. 5. 2021
19. 05. 2021
Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 19. 5. 2021
16. 02. 2021
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 16.2.2021
09. 02. 2021
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 9.2.2021
04. 02. 2021
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 4.2.2021
08. 12. 2020
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 8.12.2020
03. 12. 2020
Zasadnutie sociálnej komisie zo dňa 3.12.2020
01. 12. 2020
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 1.12.2020
24. 11. 2020
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 24.11.2020
23. 11. 2020
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 23.11.2020
20. 11. 2020
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 20.11.2020
12. 10. 2020
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 12.10.2020
09. 10. 2020
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 9.10.2020
01. 10. 2020
Zasadnutie komisie zdravotníctva zo dňa 1.10.2020
28. 09. 2020
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 28.9.2020