Ocenenie mesta

Sme ENVIROMESTO 2019

V súťaži ENVIROMESTO 2019, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia sa Kežmarok stal laureátom a prevzal si hlavnú cenu. Odborná komisia ocenila systémové, kreatívne a vizionárske riešenia mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia. Z množstva aktivít vyzdvihla realizáciu projektu Cyklochodník okolo historického mesta Kežmarok, zavážila i realizácia protipovodňových opatrení na miestnych vodných tokoch a vypracovanie projektu Smart Green City Kežmarok, ktorého cieľom je využitie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov. Kežmarská samospráva zapojila do verejného života občanov prostredníctvom občianskeho rozpočtu, ktorý využili na kvetinové záhony pri bytových domoch. Komisia hodnotila komplexnosť a prínos realizovaných projektov pre životné prostredie.

„Je to ocenenie našej práce a veľké poďakovanie občanom. Už v roku 2018 sme získali cenu za Digitálnu jednotku. Boli sme ocenení na Slovensku ako mesto, ktoré najviac napreduje a vie byť inšpiráciou pre iných. O to viac nás teší, že sme teraz získali aj hlavnú cenu za ENVIROMESTO 2019. Množstvo opatrení, za ktoré sme boli ocenení, sú koncepčné a nie je ich vlastne ani vidno. Budú mať dopad v ďalších rokoch. Nerobíme len opatrenia zo dňa na deň, ale pracujeme aj v širšom rozsahu rokov a vieme, kde mesto chceme posunúť. Táto cena je vlastne ocenenie toho, že vieme čo chceme a vieme kam chceme dospieť. Veľká vďaka pracovníkom mestského úradu, ľuďom, ktorí sa zapájajú do diania mesta, komunitám, lebo je to aj ich práca. A prajem si, aby sme nezaspali na vavrínoch, vyhrnuli si rukávy a išli ďalej,“ uviedol primátor Ján Ferenčák.

Napísali o nás:

Galéria