Voľby do orgánov samosprávy obcí

Menovanie zapisovateľky mestskej volebnej komisie v meste Kežmarok

Za zapisovateľku mestskej volebnej komisie v meste Kežmarok pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 je menovaná:

Mgr. Zuzana Semanová

Telefón:  052/466 02 08

Mobil: 0918 948 361

E-mail: zuzana.semanova@kezmarok.sk

Adresa: Hlavná námestie 1, 060 01 Kežmarok

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022 sa podávajú zapisovateľke mestskej volebnej komisie v úradných hodinách a dňa 30.08.2022 do 24.00 hod.

Pre odovzdanie kandidátnych listín dňa 30.08.2022 v čase po ukončení úradných hodín kontaktujte zapisovateľku mestskej volebnej komisie telefonicky.

 

Prílohy na stiahnutie