Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

ktoré sa uskutočnia : dňa 29. októbra 2022 od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Prílohy na stiahnutie