Voľby do orgánov samosprávy obcí

Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v meste Kežmarok, počtu poslancov mestského zastupiteľstva v meste Kežmarok na volebné obdobie 2022-2026

Prílohy na stiahnutie