Voľby do NR SR 2023

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR 2023 voličom s trvalým pobytom Kežmarok

Prílohy na stiahnutie