Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2023 o vymedzení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel

Číslo
5/2023
Schválené
5. mája 2023
Vyhlásené
16. mája 2023
Účinnosť od
1. júna 2023