Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 2/2021

Číslo
7/2021
Schválené
29. novembra 2021
Vyhlásené
29. novembra 2021
Účinnosť od
29. novembra 2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 2/2021