Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok

Číslo
7/2023
Schválené
14. júna 2023
Vyhlásené
16. júna 2023
Účinnosť od
1. júla 2023