Civilná ochrana

17. Kde dostanete prostriedky individuálnej ochrany

Mesto Kežmarok uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) obyvateľstvu mesta, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, alebo školy  a to len  v čase vojny a vojnového stavu. Týmito prostriedkami sú ochranné masky, malé ochranné filtre, ochranné rúška a detské ochranné vaky. Pre ich plynulý výdaj zriaďuje mesto  výdajné strediská nasledovne:

Objekt- výdajňa Pre obyvateľov mestskej časti- ulíc
ZŠ Hradná Baštova, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie Hviezdoslavova, Jakuba Kraya, Kamenná baňa, Kostolné námestie, Kušnierska brána, Nová, Priekopa, Starý trh, Toporcerova, Trhovište, Záhradná, Štúrova, Štúrova, Kláštorná, J. Záborského, J. Jesenského, S. Tomášika,
ZŠ Nižná brána Biela voda, Garbiarska, Hradská cesta, Michalská, Možiarska, Nad traťou,  Nižná brána, Pod lesom, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Severná, Strelnica, Tehelňa, Továrenská,
ZŠ Dr. Fischera Cintorínska, Dr. Daniela Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika, Huncovská, Ivana Stodolu, Jána Chalúpku, Komenského, Krvavé pole, Ľubická cesta, Martina Lányiho, Mučeníkov, Nábrežná, P.J. Šafárika, Rázusova, Sihoť, Slavkovská, Suchá hora, Tatranská, Tvarožnianska, Vyšný mlyn, Zochova,
ZŠ Sv. Kríža Bardejovská, Karola Kuzmányho, Južná, Lanškrounská, Levočská, Obrancov mieru, Petržalská, Weilburská, Košická

 

 

UPOZORNENIE !

Malé ochranné filtre /MOF/ sú určené na ochranu pred účinkom rádioaktívnych látok, bojových otravných látok a pred účinkom bojových biologických prostriedkov, preto sa s ich využitím počíta len v prípade vyhlásenia vojny, alebo vojnového stavu v zmysle zákona NR SR č.227/2002 Z.z. . Nechránia vás pred účinkom nebezpečných látok ako je amoniak, chlór a pod. Okrem ochrany tváre a dýchacích ciest je potrebné chrániť aj povrch tela improvizovanými prostriedkami podľa bodu 13, nakoľko mesto neskladuje ochranné pláštenky.