Civilná ochrana

11. Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny

Vyhláška č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii:

Hmotnosť batožiny môže byť najviac

 • 1. 25 kg u dospelej osoby,
 • 2. 15 kg u dieťaťa,
 • 3. 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

Odporúčaný obsah batožiny:

 1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
 2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
 3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,
 4. predmety osobnej hygieny,
 5. vrecková lampa,
 6. prikrývka alebo spací vak,
 7. náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,
 8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.

 

Zoznam zakázaných vecí:

 1. zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
 2. objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
 3. domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
 4. zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.