Civilná ochrana

15. Ohrozenie haváriami stacionárnych zdrojov

Na území mesta Kežmarok môže dôjsť k ohrozeniu haváriou  prevažne zamestnancov prevádzkovateľov   stacionárnych zdrojov  ktorými sú v tabuľke uvedené subjekty, ale v mysle zákona č. 261/2002 aj Oktan Plus, s.r.o a čerpacia stanica Slovnaft :

PREHĽAD  ZDROJOV  OHROZENIA  V MESTE   KEŽMAROK

Tatranská mliekareň a.s., Nad

traťou 26, Kežmarok

amoniak 107 m oblasť ohrozenia nezasahuje zastavané územie
Zimný štadión,

Trhovište 4 , Kežmarok

amoniak 304 m oblasť ohrozenia zasahuje zastavané územie
Podtatranská hydina a.s., Slavkovská cesta 54, Kežmarok amoniak 482 m oblasť ohrozenia nezasahuje zastavané územie
 

Oktan a.s.,

Slavkovská 9, Kežmarok

 

pohonné hmoty

 

463,5 m

zaradený do „A“ registra kategor. podnikov podľa zák.č. 261/2002 Z.z.

Ohrozenie presahujúce areál Arény Kežmarok (zimný štadión)

Zoznam objektov – zóna pre ohrozenie zdravia  (304 m)

–  zóna priameho ohrozenia (36 m)

Trhovište

798/1, 838/1, 2/A, 788/3, 2275/5, 372/6, 763/8, 1463/8A, 1064/10, 726/12, 1581/16, 1244/18, 1287/20, 751/22, 808/24, 807/26, 1227/28, 1335/30, 1485/32, 925/34

20 objektov

Priekopa

1407/1, 1403/3, 1380/5, 1214/6, 1368/7, 1351/8, 1423/9, 879/10, 1422/11, 1006/12, 1522/13, 894/14, 1391/15, 1546/16, 1474/17, 871/18, 1473/19, 1942/19A, 870/20, 869/22, 1533/23, 1306/24, 1602/25, 1630/26, 1486/27, 770/28, 1556/29, 730/30, 1556/31, 1459/32, 1487/33, 867/34, 1939/35, 872/36, 2334/37, 1201/38, 1555/39, 866/40, 1555/41, 754/42, 1532/43, 755/44, 1483/45, 806/46, 1392/47, 1504/48, 1502/49, 864/50

Kamenná baňa

729/2, 2280/2A, 915/3, 1439/4, 792/5, 1336/6, 783/7, 1471/8, 780/9, 1296/10, 841/11, 1534/12, 1220/13, 1501/14, 745/15, 329/16, 876/17, 71/18, 796/19, 1218/20, 746/21, 1472/22, 784/23, 1530/24, 747/25, 948/26, 772/27, 1562/28, 1184/29, 223/31, 204/33, 1565/34, 1309/35, 1566/36, 1783/37, 1567/38, 1568/40, 2315/41, 1569/42, 2483/43, 1629/46, 1858/48, 2006/50, 2456/51, 2222/52, 1309

46 objektov

Štúrova

1452/2, 1541/4, 1310/5, 757/6, 949/7, 1208/8, 950/9, 224/10, 951/11, 1317/12, 952/13, 388/14, 953/15, 1300/16, 228/17, 1725/28,

16 objektov

J. Záborského

2337/1, 2279/2, 2226/4, 2277/6, 2304/9, 2305/11, 2333/15, 1729/20, 2237/21, 2276/22, 2230/23, 2317/24, 2312/26

13 objektov

Hlavné námestie

1/1, 176/2, 118/3, 177/4, 117/5, 178/6, 116/7, 179/8, 115/9, 180/10, 114/11, 181/12, 113/13, 182/14, 112/15, 183/16, 111/17, 184/18, 110/19, 185/20, 109/21, 186/22, 108/23, 187/24, 107/25, 188/26, 106/27, 189/28, 105/29, 190/30, 104/31, 191/32, 103/33, 192/34, 102/35, 12/36, 101/37, 13/38, 100/39, 14/40, 99/41, 15/42, 98/43, 16/44, 96/45, 17/46, 97/47, 18/48, 95/49, 19/50, 94/51, 20/52, 93/53, 21/54, 92/55, 22/56, 23/58, 24/60, 25/62, 26/64, 27/66, 28/68, 29/70, 30/72, 31/74, 32/76, 33/78, 34/80, 35/82, 36/84, 37/86, 38/88, 39/90, 40/92, 41/94, 42/96, 98

77 objektov

Hradné námestie

91/1, 44/2, 90/3, 45/4, 89/5, 46/6, 88/7, 47/8, 87/9, 48/10, 86/11, 49/12, 85/13, 50/14, 84/15, 51/16, 86/17, 58/18, 82/19, 53/20, 81/21, 54/22, 55/24

23 objektov

48 objektov

Dr. Alexandra

119/2, 120/4

2 objekty

Hradný vrh

900/2

1 objekt

Kostolné námestie

120/1, 1303/2, 402/3, 1302/4, 1258/5, 1297/6, 1257/7, 1924/8, 3470/10, 404/12, 1833/12A, 845/14, 461/19, 459/21, 759/24, 409/26

16 objektov

Hviezdoslavova

11/1, 2065/2A, 2316/2B, 193/2, 10/3, 9/5, 8/7, 7/9, 6/11, 5/13

10 objektov

Obyvateľstvo sa v čase vzniku mimoriadnej udalosti – úniku nebezpečnej látky z Arény Kežmarok riadi režimovými opatreniami:

•  Urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra),

•  ak ste mimo budovu, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy (ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni,

okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte, ako pri pobyte v nich),

•  čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti,

•  uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorenie izolovaného uzavretého priestoru),

•  vypnite ventiláciu,

•  uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče,

•  sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch (rozhlas, televízia),

•  riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,

•  pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb – na ústach a nose si pridržte navlhčenú poskladanú tkaninu,

• telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky),

•  poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným pohybu, postarajte sa o deti bez dozoru,

•  uzatvorte domáce zvieratá,

•  zachovajte pokoj a rozvahu,

•  budovu opustite len na pokyn (veliteľ zásahu, alebo zvuk sirény s hovoreným slovom – koniec ohrozenia,…)

•  čakajte na ďalšie pokyny.