Civilná ochrana

14. Zásady prvej pomoci

PRVÁ POMOC – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

– zachrániť život,

– zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,

– urýchliť zotavenie.

Ako postupovať?

– Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo,

– ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého,

– zabezpečte privolanie sanitky, lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?

– Zastavte život ohrozujúce krvácanie,

– pri bezvedomí – zaistite voľnosť dýchacích ciest,

– pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie,

– pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca,

– venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pamätajte !

– Nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte,

– nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,

– nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!