Civilná ochrana

7.3. Zásady správania sa po povodniach a záplavách

Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.

  • Zabezpečte likvidáciu  uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika.
  • Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
  • Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.