Civilná ochrana

7.1. Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami

  • Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
  • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
  • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
  • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
  • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
  • pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
  • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
  • pripravte si evakuačnú batožinu.