Poslanci

Biela voda, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Hradná cesta, Hradné námestie, Hradný vrch, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Michalská, Možiarska, Nad traťou, Nižná brána, Nová, Pod lesom, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Priekopa, Severná, Slavkovská, Starý trh, Strelnica, Tehelňa, Továrenská, Trhovište
MVDr. Karol Baránek

MVDr. Karol Baránek

Volebný obvod č. 1 - Sever
nezávislý kandidát
Mgr. Ondrej Jankura

Mgr. Ondrej Jankura

Volebný obvod č. 1 - Sever
SMER – sociálna demokracia
Mgr. Gabriela Karabinošová

Mgr. Gabriela Karabinošová

Volebný obvod č. 1 - Sever
nezávislý kandidát
Ing. Miroslav Perignáth

Ing. Miroslav Perignáth

Volebný obvod č. 1 - Sever
Kresťanskodemokratické hnutie
AZ

PhDr. Andrej Zreľak

Volebný obvod č. 1 - Sever
Kresťanskodemokratické hnutie