Poslanci

Biela voda, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Hradná cesta, Hradné námestie, Hradný vrch, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Michalská, Možiarska, Nad traťou, Nižná brána, Nová, Pod lesom, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Priekopa, Severná, Slavkovská, Starý trh, Strelnica, Tehelňa, Továrenská, Trhovište
KB

MVDr. Karol Baránek

Volebný obvod č. 1 - Sever
nezávislý kandidát
OJ

Mgr. Ondrej Jankura

Volebný obvod č. 1 - Sever
SMER – sociálna demokracia
GK

Mgr. Gabriela Karabinošová

Volebný obvod č. 1 - Sever
nezávislý kandidát
MP

Ing. Miroslav Perignáth

Volebný obvod č. 1 - Sever
Kresťanskodemokratické hnutie
AZ

PhDr. Andrej Zreľak

Volebný obvod č. 1 - Sever
Kresťanskodemokratické hnutie