Zasadnutia

Všetky zasadnutia

14. 06. 2023
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14.06.2023
05. 05. 2023
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 05.05.2023
02. 05. 2023
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku 02.05.2023
25. 04. 2023
Zasadnutie komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku konaného dňa 25. 04. 2023
18. 04. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 18.04.2023
17. 04. 2023
Zasadnutie Komisie školstva, mládeže a športu dňa 17.04.2023
05. 04. 2023
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 05. 04. 2023
23. 03. 2023
Zasadnutie Komisie školstva, mládeže a športu dňa 23.03.2023
13. 03. 2023
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 13.03.2023
06. 03. 2023
Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku
01. 03. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 01.03.2023
01. 03. 2023
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku 01.03.2023
06. 02. 2023
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 06.02.2023
31. 01. 2023
Komisia financií a rozpočtu zo dňa 31.01.2023
30. 01. 2023
Zasadnutie komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku 30.01.2023
26. 01. 2023
Zasadnutie Komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta
18. 01. 2023
Zasadnutie Komisie školstva, mládeže a športu dňa 18. 01. 2023
11. 01. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 11.01.2023