Zasadnutia

Všetky zasadnutia

12. 12. 2022
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku pri MsZ v Kežmarku 12.12.2022
08. 12. 2022
Zasadnutia komisie financií a rozpočtu.
28. 11. 2022
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 28.11.2022
07. 11. 2022
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
17. 10. 2022
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva
13. 10. 2022
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 13. 10. 2022
12. 10. 2022
Zasadnutie Komisie školstva a mládeže dňa 12. 10. 2022
04. 10. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 04.10.2022
03. 10. 2022
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 03. 10. 2022
26. 09. 2022
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 26.09.2022
20. 09. 2022
Komisia sociálna zo dňa 20.09.2022
18. 08. 2022
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 18.08.2022
11. 08. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 11.08.2022
10. 08. 2022
Zasadnutie Komisie školstva a mládeže zo dňa 10. 08. 2022
05. 08. 2022
Komisia sociálna zo dňa 05.08.2022
03. 08. 2022
Zasadnutie komisie športu zo dňa 03.08.2022
23. 06. 2022
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 23.06.2022
20. 06. 2022
Zasadnutie Komisie školstva a mládeže