Zasadnutia

á p i s n i c a zo zasadnutia Komisie urbanistiky, výstavby , životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku konaného dňa 24.08.2021

Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 130 KB