Zasadnutia

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva

Video záznam