Zasadnutia

Komisie

13. 04. 2022
Zasadnutie komisie zdravotníctva
17. 03. 2022
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 17. 03. 2022
10. 03. 2022
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 10. 03. 2022
10. 03. 2022
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
22. 02. 2022
Zasadnutie z komisie školstva a mládeže zo dňa 22. 02. 2022
21. 02. 2022
Zasadnutie komisie zdravotníctva
15. 02. 2022
Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života v Kežmarku konanej dňa 15. 02. 2022
14. 02. 2022
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 14. 12. 2022
02. 02. 2022
Zasadnutie komisie športu zo dňa 01.02.2022
27. 01. 2022
Zápisnica zo zasadnutia Komisie urbanistiky, výstavby , životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku zo dňa 27. 01. 2022
27. 01. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 27.1. 2022
26. 01. 2022
Komisia sociálna zo dňa 26.01.2022
09. 12. 2021
Komisia sociálna zo dňa 09.12.2021
07. 12. 2021
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku 7. decembra 2021
07. 12. 2021
Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva dňa 7.12.2021
29. 11. 2021
Zasadnutie z komisie školstva a mládeže zo dňa 29.11.2021
22. 11. 2021
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 22.11. 2021
18. 11. 2021
Zasadnutie komisie športu zo dňa 18.11.2021