Zasadnutia

Komisie

30. 08. 2021
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu 30. 8. 2021
30. 08. 2021
Zasadnutie komisie zdravotníctva zo dňa 30. 08. 2021
24. 08. 2021
á p i s n i c a zo zasadnutia Komisie urbanistiky, výstavby , životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku konaného dňa 24.08.2021
26. 07. 2021
Zasadnutie komisie športu zo dňa 26.07.2021
24. 06. 2021
Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 24. 06. 2021
24. 06. 2021
Zápisnica komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 24. 06. 2021
21. 06. 2021
Zasadnutie komisie športu zo dňa 21.06.2021
09. 06. 2021
Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 09. 06. 2021
25. 05. 2021
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu 25. 5. 2021
20. 05. 2021
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu dňa 20. 5. 2021
19. 05. 2021
Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 19. 5. 2021
17. 05. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Komisie urbanistiky, výstavby , životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku
13. 05. 2021
Zasadnutie komisie športu zo dňa 13.5.2021
04. 03. 2021
Zasadnutie sociálnej komisie zo dňa 04.03.2021
16. 02. 2021
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 16.2.2021
15. 02. 2021
Zasadnutie sociálnej komisie zo dňa 15.02.2021
11. 02. 2021
Zasadnutie komisie športu zo dňa 11.02.2021
09. 02. 2021
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 9.2.2021