Zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia Komisie urbanistiky, výstavby , životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku zo dňa 27. 01. 2022

Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 252 KB