Územné plánovanie

Zmeny a doplnky č. 26/2022 Územného plánu mesta Kežmarok

Textové prílohy

Grafické prílohy