Organizácie

Pohrebné a cintorínske služby Prevádzka patrí pod Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok