Civilná ochrana

7.2. Zásady správania sa v období povodní a záplav

  • Opustite ohrozený priestor,
  • netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
  • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
  • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
  • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.