Organizácie

Sociálna poisťovňa

Pre výkon

 • nemocenského poistenia
 • dôchodkového poistenia
 • garančného poistenia
 • poistenia v nezamestnanosti
 • lekárskej posudkovej činnosti
 • výberu poistného

Kontakty

 • 0906 173 402 – výber poistného
 • 0906 173 409 – dôchodkové poistenie
 • 0906 173 416 – nemocenské poistenie
 • 0906 173 417 – poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie
 • 0906 173 412 – lekárska posudková činnosť