Organizácie

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Riaditeľ ÚPSVR Kežmarok, sekretariát +421 52 2442 124
OSOBNÝ ÚRAD +421 52 2442 403
ODDELENIE EKONOMIKY +421 52 2442 401
ODDELENIE KONTROLY +421 52 2442 406
ODDELENIE INFORMATIKY A SPRÁVCOV IS +421 52 2442 204
ODBOR SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI +421 52 2442 104
ODDELENIE AKTÍVNYCH OPATRENÍ TRHU PRÁCE +421 52 2442 414
ODDELENIE SPROSTREDKOVANIA A PORADENSTVA +421 52 2442 312
ODDELENIE AKTIVAČNÉHO CENTRA +421 52 2442 310
ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY +421 52 2442 207
ODDELENIE POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI +421 52 2442 609
ODDELENIE ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK +421 52 2442 207
ODDELENIE SOCIALNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ +421 52 2442 217
ODEELENIE PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENÁCIU ŤZP +421 52 2442 610