Všeobecne záväzné nariadenia

Archív

5/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5 /2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
7/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2020, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadení na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019 a VZN č. 14/2019
5/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok v znení VZN č. 7/2019
14/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 14/2019, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019
9/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
7/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok
5/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
2/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2019 o zrušení Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok
11/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
7/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2018, ktorým sa ruší Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
6/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 3/2018
3/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
8/2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
6/2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok
10/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 10/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
7/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
29/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
3/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení