Zasadnutia

Komisie

04. 02. 2021
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 4.2.2021
08. 12. 2020
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 8.12.2020
03. 12. 2020
Zasadnutie sociálnej komisie zo dňa 3.12.2020
01. 12. 2020
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 1.12.2020
24. 11. 2020
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 24.11.2020
23. 11. 2020
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 23.11.2020
20. 11. 2020
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 20.11.2020
12. 10. 2020
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 12.10.2020
09. 10. 2020
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 9.10.2020
01. 10. 2020
Zasadnutie komisie zdravotníctva zo dňa 1.10.2020
28. 09. 2020
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 28.9.2020
22. 09. 2020
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 22.9.2020
10. 09. 2020
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 10.9.2020
24. 08. 2020
Zasadnutie komisie školstva a mládeže zo dňa 24.8.2020
17. 08. 2020
Zasadnutie komisie športu zo dňa 17.08.2020
08. 07. 2020
Zasadnutie sociálnej komisie zo dňa 8.7.2020
23. 06. 2020
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 23.6.2020
23. 06. 2020
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 23.6.2020