Zasadnutia

Komisie

10. 12. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 10.12.2019
04. 12. 2019
Zasadnutie komisie kultúry a spoločenského života zo dňa 4.12.2019
28. 11. 2019
Zasadnutie komisie zdravotníctva zo dňa 28.11.2019
26. 11. 2019
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 26.11.2019
26. 11. 2019
Zasadnutie komisie pre zlučovanie umeleckých škôl zo dňa 26.11.2019
25. 11. 2019
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 25.11.2019
21. 11. 2019
Zasadnutie komisie školstva a mládeže zo dňa 21.11.2019
21. 11. 2019
Zasadnutie sociálnej komisie zo dňa 21.11.2019
20. 11. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 20.11.2019
05. 11. 2019
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 5.11.2019
22. 10. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 22.10.2019
16. 10. 2019
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 16.10.2019
16. 10. 2019
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 16.10.2019
08. 10. 2019
Zasadnutie komisie školstva a mládeže zo dňa 8.10.2019
08. 10. 2019
Zasadnutie komisie kultúry a spoločenského života zo dňa 8.10.2019
07. 10. 2019
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 7.10.2019
02. 10. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 2.10.2019
03. 09. 2019
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 3.9.2019