Zasadnutia

Komisie

21. 11. 2019
Zasadnutie sociálnej komisie zo dňa 21.11.2019
20. 11. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 20.11.2019
05. 11. 2019
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 5.11.2019
22. 10. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 22.10.2019
16. 10. 2019
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 16.10.2019
16. 10. 2019
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 16.10.2019
08. 10. 2019
Zasadnutie komisie školstva a mládeže zo dňa 8.10.2019
08. 10. 2019
Zasadnutie komisie kultúry a spoločenského života zo dňa 8.10.2019
07. 10. 2019
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 7.10.2019
02. 10. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 2.10.2019
03. 09. 2019
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 3.9.2019
03. 09. 2019
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 3.9.2019
26. 08. 2019
Zasadnutie komisie školstva a mládeže zo dňa 26.8.2019
21. 08. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 21.8.2019
13. 08. 2019
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 13.8.2019
20. 06. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 20.6.2019
18. 06. 2019
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 18.6.2019
12. 06. 2019
Zasadnutie komisie kultúry a spoločenského života zo dňa 12.6.2019