Zasadnutia

Komisie

03. 09. 2019
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 3.9.2019
26. 08. 2019
Zasadnutie komisie školstva a mládeže zo dňa 26.8.2019
21. 08. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 21.8.2019
13. 08. 2019
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 13.8.2019
20. 06. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 20.6.2019
18. 06. 2019
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 18.6.2019
12. 06. 2019
Zasadnutie komisie kultúry a spoločenského života zo dňa 12.6.2019
10. 06. 2019
Zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 10.6.2019
04. 06. 2019
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 4.6.2019
03. 06. 2019
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 3.6.2019
30. 05. 2019
Zasadnutie komisie pre zlučovanie umeleckých škôl zo dňa 30.5.2019
29. 05. 2019
Zasadnutie komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 29.5.2019
28. 05. 2019
Zasadnutie sociálnej komisie zo dňa 28.5.2019
30. 04. 2019
Zasadnutie komisie pre zlučovanie umeleckých škôl zo dňa 30.4.2019
24. 04. 2019
Zasadnutie komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 24.4.2019
16. 04. 2019
Zasadnutie komisie financií a rozpočtu zo dňa 16.4.2019
16. 04. 2019
Zasadnutie komisie zdravotníctva zo dňa 16.4.2019
16. 04. 2019
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 16.4.2019