Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Mestská polícia

Dňa 16.3.2017 Požiar v mestských lesoch Vytlačiť
 

požiar v tanape.pngDňa 16.3.2017 o 15.33 hod. bolo na útvar MsP oznámené, že v lesoch mesta Kežmarok, v bližšie určenej lokalite, vznikol požiar. Na preverenie tohto oznamu bola vyslaná službukonajúca hliadka MsP, ktorá potvrdila, že ide o požiar väčšieho  rozsahu. Na mieste sa už nachádzali aj zasahujúce vozidlá hasičského zboru. 

Spracoval: kpt. Jozef Bukovina

Súbor na stiahnutie getpicture_icon.png getpicture_icon.png (12.1 kB)

 
 

Dňa 11.3.2017 Alkohol a hlučná partia Vytlačiť
 

alkohol.jpgDňa 11.3.2017 o 12.26 hod. sme prijali telefonický oznam o tom, že na Ulici Severná č. 4 sa nachádza hlučná partia výrastkov, pričom sa mali, podľa slov oznamovateľa, medzi sebou fyzicky napádať. Vyslaná hliadka MsP na mieste zistila totožnosť týchto osôb. Osoby boli zjavne pod vplyvom alkoholu a javili známky agresivity. Na miesto sa dostavila tiež hliadka OOPZ a pracovníci RzP. U osôb bola vykonaná dychová skúška. Jedna osoba bola z dôvodu poranenia chrbtového stavca prevezená na ošetrenie. Prípad prevzalo OOPZ Kežmarok.

Spracoval: kpt. Jozef Bukovina

Súbor na stiahnutie alkohol.jpg alkohol.jpg (12.5 kB)

 
 

Dňa 9.3.2017 Rómovia v smetných nádobách Vytlačiť
 

romovia 1.jpg Dňa 9.3.2017 o 00.21 hod. veliteľ zmeny pomocou kamerového systému spozoroval skupinu Rómov, ktorí sa pohybovali po Ulici Petržalská. Rómovia vyberali šatstvo zo smetných nádob a rozhadzovali ho po okolí. Vyslaná hliadka MsP sa presunula na miesto a po krátkom prenasledovaní zadržala tieto osoby. Rómovia nereagovali na výzvu hliadky, aby zostali stáť a dali sa na útek. Išlo o štyri osoby z obce Stráne pod Tatrami, z toho boli dve maloleté. Všetci boli predvedení na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Prípad je v štádiu riešenia.

Spracoval: kpt. Jozef Bukovina

Súbor na stiahnutie romovia 1.jpg romovia 1.jpg (9.4 kB)

 
 

Dňa 5.3.2017 Nezhody medzi fanúšikmi Vytlačiť
 

 msp 1.jpgDňa 5.3.2017 o 14.45 hod. bolo na tel. číslo 159 oznámené, že v súkromnej športovej hale Focus na Ulici Trhovište, prebieha futsalový turnaj a medzi fanúšikmi dochádza  k verbálnym a následne aj fyzickým útokom. Vyslaná hliadka na mieste upokojila situáciu, rozdelila  kluby  fanúšikov a predbežne vypočula údajných iniciátorov incidentu. Žiadna zo strán nechcela podať  oznámenie, a preto bol prípad vyriešený napomenutím.

Spracoval: kpt. Jozef Bukovina

Súbor na stiahnutie msp 1.jpg msp 1.jpg (6.9 kB)

 
 

Dňa 1.3.2017 Muž bez nohavícVytlačiť
 

 msp 2.jpgDňa 1.3.2017 o 21.50 hod. sme prijali oznam, že na Ulici Levočská 12 sa po bytovom dome na 3. poschodí pohybuje muž, zrejme pod vplyvom alkoholu, pričom nemá na sebe oblečené nohavice. Vyslaná hliadka MsP na mieste zistila totožnosť tejto osoby. Podľa slov muža sa údajne pokúšal dostaviť na návštevu ku priateľke, ale pomýlil si vchod do obytného domu. Osoba bola vyriešená v blokovom konaní.

Spracoval: kpt. Jozef Bukovina 

Súbor na stiahnutie msp 2.jpg msp 2.jpg (17.8 kB)

 
 

Dňa 28.2.2017 Vozidlo v protismereVytlačiť
 

 kamera.jpgDňa 28.2.2017 o 23.55 hod. bolo veliteľom zmeny pomocou kamerového systému zistené, že po Ul. Hviezdoslavova jazdí osobné motorové vozidlo v protismere, a tým ohrozuje iné vozidlá. Hliadka sa presunula na miesto a vodiča zastavila. Po zistení totožnosti bola vodičovi udelená bloková pokuta, ktorú zaplatil na mieste.

Spracoval: kpt. Jozef Bukovina  

 

Súbor na stiahnutie kamera.jpg kamera.jpg (2.5 kB)

 
 

Dňa 28.2.2017 Bezdomovec v spoločných priestorochVytlačiť
 

 bezdomovec.jpgDňa 28.2.2017 o 19.45 hod. bolo na tel. číslo 159 oznámené, že na Ulici Petržalská v Kežmarku sa opätovne zdržiava neznámy bezdomovec. Hliadka preverila oznam a zistila, že tento bezdomovec sa nasťahoval do spoločných priestorov nie po prvýkrát. V deň oznamu si však mal priestory uzavrieť vlastnou zámkou. Za prítomnosti hliadky boli spoločné priestory sprístupnené, vypratané a spomínaný bezdomovec bol vykázaný z obytného domu. 

Spracoval: kpt. Jozef Bukovina 

Súbor na stiahnutie bezdomovec.jpg bezdomovec.jpg (5.2 kB)

 
 

Dňa 22.2.2017 Psychický problémVytlačiť
 

rzp 1.jpgDňa 22.2.2017 o 20.05 hod. prišiel osobne na útvar MsP pán z Kežmarku, ktorý nám oznámil, že ho už nebaví život a chce si naň siahnuť, pričom má v pláne podrezať si žily. Osoba bola ponechaná na útvare a toto zistenie bolo oznámené na tel. číslo 112. Po príchode RZP hliadka asistovala pri vyšetrení pacienta, ktorý bol prevezený na psychiatrické vyšetrenie do Levoče. 

Spracoval: kpt. Jozef Bukovina 

Súbor na stiahnutie rzp 1.jpg rzp 1.jpg (10.1 kB)

 
 

Dňa 11.2.2017 Porozhadzované šatstvoVytlačiť
 

šatstvo.jpgDňa 11.2.2017 sme na linku 159 prijali telefonický oznam, že na Ulici Dr. Daniela Fischera dvaja Rómovia povyberali zo smetnej nádoby veci a rozhádzali ich po okolí. Hliadka sa presunula na miesto a po krátkom prenasledovaní boli osoby zadržané. Osobám bola zistená totožnosť, pričom išlo o Rómov zo Záľubice. Po upozornení upratali porozhadzované šatstvo a boli vyriešení napomenutím. 

Spracoval: kpt. Jozef Bukovina 

Súbor na stiahnutie šatstvo.jpg šatstvo.jpg (11.1 kB)

 
 

Dňa 9.2.2017 Fyzicky útokVytlačiť
 

 fyzický útok.jpgDňa 9.2.2017 o 4.50 hod. prišla na útvar MsP podať oznámenie osoba, ktorá mala zranenú ruku, škrabance v tvárovej oblasti a bola bez jednej topánky. Osobu mal údajne bez príčiny fyzicky napadnúť kamarát, s ktorým sedela v parku pri evanjelickom kostole. Útočník mal následne ujsť z miesta. S oznamovateľom bola spísaná zápisnica. Prípad bol následne zdokumentovaný a spisový materiál bol odoslaný na Okresný úrad, priestupkový referát.

Spracoval: kpt. Jozef Bukovina 

Súbor na stiahnutie fyzický útok.jpg fyzický útok.jpg (2.7 kB)

 
 
Položky 1-10 z 16
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

       Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom        27. 04. 2017 trvalý pobyt                       Ivan Bekeš, narodený 06. 05. 1970             

  27.4.2017 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Ivan Žihal, bytom Kežmarok že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť ulo

  26.4.2017 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Lucia Dunková, bytom Kežmarok že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť

  26.4.2017 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Stanislav Mazurek, bytom Kežmarok že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomn

  26.4.2017 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Marek Kažímír, bytom Kežmarok že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť

  26.4.2017 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Emília Budzáková, bytom Kežmarok že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomno

  26.4.2017 viac
 • Oznámenie o doručení zásielky

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Dávid Havira, bytom Kežmarok že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť u

  26.4.2017 viac
 • Oznámenie o doručení zásielky

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Kelner Lukáš, bytom Kežmarok Labus Miloš, bytom Kežmarok Nálepková Katarína, bytom Kežmarok Kredatusová Klára, bytom Kežmarok Melichar Miroslav, b

  26.4.2017 viac
 • Konkurz

  Mesto Kežmarok vypisuje Konkurz na pozíciu plavčík mestského kúpaliska na letnú sezónu od 15.06.2017 do 31.08.2017.

  16.3.2017 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom        20. 04. 2017 trvalý pobyt                       Orovčíková Mariana, narodená 02. 03. 1972          

  20.4.2017 viac
ÚvodÚvodná stránka