Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Mestská polícia

Dňa 31.8.2019 Alkohol v akcii Vytlačiť
 

opitá matka .jpg   Dňa 31.8.2019 o 18.12 hod. volala na linku 159 pani, ktorá bola na návšteve v bytovom dome na Ul. Toporcerova a videla v otvorených dverách bytu totálne opitú ženu a na zemi ležiace dieťa. Po príchode hliadky žena ani nevedela povedať ako sa volá. Vec bola okamžite oznámená kurátorke ÚPSVaR, deväťmesačné dieťa bolo prevezené do ústavnej opatery. Prípad je v štádiu riešenia.

Spracovala : Oľga Vilčeková


 
 

Dňa 28.8.2019 Útek z nemocnice Vytlačiť
 

RZP 1.jpg   Dňa 28.8.2019 o 11.32 hod. sme boli požiadaní o pomoc personálom interného oddelenia NsP Kežmarok. Z oddelenia im ušla pacientka so závažnou diagnózou. O 14.01 hod. sme boli operačnou službou vyrozumení, že utečenú pacientku už našli a previezli naspäť do nemocnice.

Spracovala : Oľga Vilčeková


 
 

Dňa 18.8.2019 Rušná nedeľaVytlačiť
 

kamera 1.jpg   Dňa 18.8.2019 hliadka MsP zistila, že na Ul. Dr.Alexandra je zlomený mladý stromček. Prezretím kamerového záznamu bolo zistené, že k zlomeniu a zničeniu stromu došlo po tretej hodine ráno skupinou mladých chlapcov, ktorí sa zdržiavali v blízkej kaviarni. Vykonanými previerkami bola stotožnená osoba, ktorá strom zlomila. Priestupok bol postúpený na riešenie Okresnému úradu – odboru starostlivosti o životné prostredie.

msp 2.jpg   O 16.37 hod. sme prijali oznam od vystrašenej mamy, že sa jej z detského ihriska pri slovenskej sporiteľni stratil 4,5 ročný chlapček, ale že j možné že sa sám vybral domov na Lanškrounskú ulicu.  Hliadka okamžite začala hľadať malého chlapca. O pár minút na to, sme boli požiadaní o spoluprácu, nakoľko na Ul. Levočská na ôsmom poschodí sedí v okne žena. Okamžite bola vyrozumená operačná služba KR PZ Prešov, RZP, HaZZ. Žena bola prevezená do nemocnice a malý chlapček bol nájdený v mieste trvalého pobytu.

Spracovala : Oľga Vilčeková

 


 
 

Dňa 15.8.2019 Ležiaca osoba Vytlačiť
 

ležiaca osoba .jpg   Dňa 15.8.2019 sme prijali oznam, že na Ul. Pod lesom pri vozidlách na parkovisku leží osoba, zrejme pod vplyvom alkoholu, okolo sú rozsypané veci z tašky. Po príchode hliadky sa už na mieste nachádzala posádka RZP. Jednalo sa o osobu z Popradu, ktorá má zdravotné problémy a požila aj alkoholický nápoj. Osobu si prevzala posádka RZP do svojej starostlivosti.

Spracovala : Oľga Vilčeková


 
 

Dňa 12.8.2019 Agresívna osobaVytlačiť
 

RZP 1 .jpg   Dňa 12.8.2019 operátor linky 112 požiadal o súčinnosť pri zásahu posádky RZP k zranenej osobe na Ul. Dr. Alexandra. Osoba bola ošetrená posádkou RZP a prevoz do nemocnice odmietla. Opätovne sme o 19.03 hod. boli súčinní pri výkone zásahu posádky RZP k tej istej osobe, ktorá tentokrát už javila známky agresivity. Osoba bola prevezená na chirurgické oddelenie do Popradu.

Spracovala : Oľga Vilčeková


 
 

Dňa 6.8.2019 Ranné kúpanie sa v „Ľubičáku“Vytlačiť
 

MsP 1 .jpg  Dňa 6.8.2019 o 05.22 hod. sme na telefonickej linke prijali oznam, že v Ľubickom potoku sa nachádzajú traja mladíci a sú veľmi hluční. Po príchode na miesto hliadka našla tri osoby pod vplyvom alkoholu, ktorí boli riešení v rámci zákona.

Spracovala : Oľga Vilčeková


 
 

Dňa 3.8.2019 Hlučná oslavaVytlačiť
 

MsP .jpg  Dňa 3.8.2019 o 21.47 hod. sme na linku 159 dostali oznam o rušení nočného kľudu na Poľnej ulici. Vyslaná hliadka na mieste zistila , že v predmetnom areáli sa koná oslava narodenín. Prítomní boli upozornení na hlučnú hudobnú produkciu, ktorá ruší iných obyvateľov. Sľúbili, že zjednajú nápravu, stíšia hudbu. Opakovane sme takýto oznam prijali ešte o 23.00 hod., ale v tomto čase službukonajúca hliadka riešila iný priestupok. Opätovne o 00.02 hod. bola hliadka vyslaná opäť na Poľnú ul., kde rušenie nočného kľudu bolo už riešené v blokovom konaní.

Spracovala : Oľga Vilčeková


 
 

Dňa 29.7.2019 Osoba na ceste Vytlačiť
 

RZP 4.jpg   Dňa 29.7. o 22.42 hod. sme boli záchrannou službou požiadaní o preverenie oznámenia, že pri kruhovom objazde pri Lidli leží na vozovke osoba. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde. Hliadka  ležiacu osobu presunula do bezpečia, mimo vozovky a na miesto bola privolaná RZP, ktorá si pacienta prevzala do svojej starostlivosti.

Spracovala : Oľga Vilčeková


 
 

Dňa 26.7.2019 Horiaci stom Vytlačiť
 

strom .jpg   Dňa 26.7. o 11.33  hod. sme na linku 159 prijali telefonické oznámenie, že pri Severke horí strom . Na miesto bola vyslaná hliadka MsP. Po príchode na mieste  sa už  nachádzala posádka HaZZ, ktorá tlejúcu lipu hasila. Po uhasení obe hliadky zotrvali  ešte na mieste. Opätovne o 16.55 hod.  lipa začala opäť dymiť a na miesto boli vyslané hliadky HaZZ a MsP.  Zároveň o tejto situácii boli upovedomené kompetentné orgány mesta, aby predmetný strom obhliadli a v prípade potreby ho odstránili.

Spracovala : Oľga Vilčeková


 
 

Dňa 22.7.2019 Otvorené vozidlo Vytlačiť
 

poškodené vozidlo .jpg   Dňa 22.7. o 07.30 hod. sme na linke 159 prijali telefonický oznam, že na Ul. gen. Štefánika stojí otvorené vozidlo, kolo ktorého sa motá skupinka maloletých detí. Lustráciou bola zistená majiteľka vozidla, ktorá bola o danej situácii vyrozumená. Vozidlo malo poškodený zámok a z toho dôvodu ostalo otvorené. Majiteľka auto preparkovala a zabezpečila.

Spracovala : Oľga Vilčeková


 
 
Položky 1-10 z 233
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 17.10.2019 Ľubická cesta.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 17.10.2019 od 08:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, Ľubická cesta.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní

  17.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 16.10.2019, ulice Karola Kuzmányho, Južná, Obrancov mieru.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 16.10.2019 od 08:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Kuzmányho, Južná a Obrancov Mieru.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené

  16.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 14.10.2019, ulice Štúrova a Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 14.10.2019 od 08:15 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Štúrovej a ul. Kamenná Baňa.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené probl

  14.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 9.10.2019, Nábrežná, Záhradná, Toporcerova.

  Dobrý deň,   dnes 9.10.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody  v Kežmarku na ul. Nábrežnej, Záhradnej a Toporcerovej.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní v

  9.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 2.10.2019, ulica Tatranská.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 2.10.2019 od 08:45 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Tatranská.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v z

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby:Telekomunikačná stavba FTTH Kežmarok.

  Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby: Telekomunikačná stavba FTTH Kežmarok, investor ORANGE SLOVENSKO a.s. v zastúpení M-TEL s.r.o., Košice

  17.10.2019 viac
 • Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky,Hviezdoslavova 27,Kežmarok

  16.10.2019 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Tesárová

       Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom     16.10.2019                 

  16.10.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka