Organizácie

Futbalovo – atletický štadión F1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Poloha futbalovo-atletického štadióna

Futbalovo-atletický štadión je situovaný na ulici Trhovište 2 mesta Kežmarok. V okolí štadióna sa nachádza kompletná občianska vybavenosť bytových domov, obchody obchodné domy, hotely, banky a občianska vybavenosť (úrady) okresného mesta. Lokalita sa zaraďuje do úzkeho centra mesta. Štadión je samostatne stojací objekt s napojením na všetky inžinierske siete areálu.

Prístupnosť futbalovo-atletického štadióna

Fotbalovo-atletický štadión je sprístupnený účelovou komunikáciou napojenou na ulicu Trhovište. Parkovanie je možné na verejnom parkovisku umiestnenom pri futbalovo-atletickom štadióne.

Kapacita, interiér, technické vybavenie

Kapacita tribúny je 350 sedadiel. Nad tribúnou sa nachádza miestnosť na ozvučenie štadióna a komentátorske stanovisko. Tribúna je postavená so šatňami, kabínou pre rozhodcov a priestorov pre VIP. Rozmery samotnej hracej plochy sú 100 x 60 metrov. Atletická dráha je štvorprúdová so šesťprúdovou rovinkou so škvárovým povrchom.

Zameranie

  • činnosť školského, mládežníckeho futbalu a futbalového klubu
  • školská a výkonnostná atletika
  • komerčné využitie hracích plôch na Š-1 a Š-2
  • rekreačný futbal

Štadión Š-1 (Trhovište č.2)

  • hlavná hracia trávnata plocha
  • tribúna so šatňami, kabínou pre rozhodcov, priestorom pre VIP
  • kancelárie klubu
  • štvorprúdová a v rovinke šesťprúdová škárová dráha
  • sektor pre skok do diaľky a vrh guľou