Partnerské mestá

Zgierz

Štát: Poľsko

Vojvodstvo: Lodžské

Okres: Zgierski

Počet obyvateľov: 58 055

Rozloha: 42,33 km2 (4 233 ha)

Nadmorská výška: 200 m.m.m

Súradnice: 51°51’S 19°25’V

Vzdialenosť od Kežmarku:  460 km

 

Adresa

Urząd Miasta Zgierza

Plac Jana Pawła II 16

95-100 Zgierz

Tel: + 48 42 716 28 54

Fax: +48 42 714 31 14

e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl

webová stránka: www.zgierz.pl

Primátor/prezydent: Przemysław Konrad Staniszewski

Dátum podpísania Dohody o partnerských vzťahoch medzi mestami Zgierz a Kežmarok: 20.2.1998

Partnerské mestá:

 • Kežmarok (Slovenská republika)
 • Gmina Zgierz (Poľsko)
 • Orzysz (Poľská republika)
 • Supraśl (Polská republika)
 • Glachau (Nemecko)
 • Hodmezovasarhely (Maďarsko)
 • Kupiškis (Litva)
 • Rejon Manicwicze (Ukrajina)

Poloha

Zgierz je mesto v strednom Poľsku na rieke Bzura. Leží v Lodžskom vojvodstve. Zgierz je jedným z najstarších miest v centrálnom Poľsku.

História

Prvá zmienka o meste pochádza 23. marca 1231. Mestské práva získal  pred rokom 1288. Mestské práva mu boli potvrdené kráľom Vladislavom Jagelovským v roku 1420.

V roku 1504 mesto získalo právo týždenného usporiadania trhov a tri krát v roku usporiadanie jarmoku. Odtlačky  najstaršej mestskej pečate sa nachádzajú v dokumentoch z roku 1534 a 1535.

Kultúrne pamiatky

 • Unikátna urbanistická štruktúra Nové Mesto z 21. storočia
 • Drevené tkáčske domy z 19. storočia
 • Fabrika súkna Adolfa Gustawa Borsta
 • Fabrika bavlny
 • Fabrika vlákna
 • Neogotický kostol sv. Kataríny Alexandrijskej postavený v rokoch 1910-1920
 • Neogotický kostol Krista Kráľa
 • Budova mestské kúpeľov –  budova postavená v roku 1929, najväčšia krytá plaváreň so 16 vaňami, parnými kúpeľmi, suchými kúpeľmi, masážnymi  sálami a 11 sprchovými kútmi.
 • Múzeum Mesta Zgierz
 • Historické  a vojenské cintoríny

Oblasti spolupráce

 1. samospráva – oficiálne návštevy pri rôznych významných podujatiach
 2. školstvo – spolupráca  medzi strednými školami  – Stredná odborná škola a Szkoła Podstawowa Nr 7
 3. kultúra – účasť folklornych súboroch na významných kultúnrych podujatiach a festivale EĽRO, účasť mladých rezbárov na Swieta Miasta Zgierza
 4. šport – vzájomné futbalové turnaje
 5. mládež – spolupráca medzi kežmarskými skautmi a zgierskymi Harcerzami