Vývoz odpadu

Harmonogram vývozu TKO 2024

Rodinné domy

Párny týždeň

  • Pondelok – Slavkovská , Priekopa
  • Streda – Jakuba  Kraya,  Štúrova,  Kukučínova,  P.J. Šafárika,  Kamenná  baňa ,   J. Záborského, Jesenského, S. Tomášika, Kláštorná , Ľubická cesta, Trhovište, Hradská cesta, Hradný vrch, Strelnica,  Pod lesom, Nižná brána č.2,  Suchá hora, Gaštanová
  • Piatok – Nižná brána (objekt kasární)

Nepárny týždeň

  • Pondelok – Pradiareň, Gen. Štefánika, Weinova
  • Streda – Poľná,  Tehelňa ,  Biela voda,  Pod traťou,  Pri zastávke,  Nad traťou, Rázusova,  Komenského ,  Dávida Frőlicha,  Zochova,  Michalská, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Huncovská, Cintorínska, Krvavé pole, Mučeníkov, Dr. Fischera,  Tatranská, J. Chalupku,  I. Stodolu

Každý týždeň

  • Streda – Nová, Kostolné námestie, Fraňa  Kráľa, Starý trh, MUDr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie
  • Piatok – Baštová

Bytovky

  • Pondelok – Priekopa , Severná, Pod lesom, Nižná brána, Možiarska, Petržalská,  Košická, Weilburská, Lanškrounská, Levočská, Bardejovská, Továrenská, Baštová,  Toporcerova, Záhradná,  Huncovská,  M.Lányho,  Gen. Štefanika ,  Tvarožnianska,  Južná, Ivana Stodolu, Obrancov mieru, K. Kuzmányho, Garbiarska
  • Piatok – Priekopa , Severná , Nižná brána, Pod lesom,   Petržalská,  Lanškrounská, , Levočská, Bardejovská, Košická,  Weilburská ,Nad traťou, Továrenská,  Baštová, Toporcerova, Záhradná, Huncovská,  M. Lányho,  Gen. Štefanika ,  Tvarožnianska, Južná, Obrancov mieru, Ivana Stodolu, K. Kuzmányho, Garbiarska, Možiarska

Prílohy na stiahnutie