Vývoz odpadu

Termíny vývozu separovaného zberu z rodinných domov v roku 2022

Termíny z ulíc:

Biela voda, Cintorínska, Dr.Alexandra, Dr.Daniela Fischera, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Gaštanová, Gen.Štefánika, Hlavné námestie, Hradné námestie, Huncovská, Ivana Stodolu, J.Chalúpku, Kostolné námestie, Krvavé pole, Michalská, Mučeníkov, Nábrežná, Nad traťou, Nová, Poľná, Pri zastávke, Slavkovská, Starý trh, Sihoť, Suchá hora, Tatranská, Tehelňa, Toporcerova, Vyšný mlyn

 • 13.1 2022
 • 10.2.2022
 • 10.3.2022
 • 7.4.2022
 • 5.5.2022
 • 9.6.2022
 • 7.7.2022
 • 11.8.2022
 • 8.9.2022
 • 6.10.2022
 • 3.11.2022
 • 8.12.2022

Termíny z ulíc:

Baštová, Dávida Frölicha, Hradný vrch, Hradská cesta, Hviezdoslavova, J.Jesenského, J.Kraya, J.Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, Nižná brána, P.J.Šafárika, Pod lesom, Priekopa, Rázusova, S.Tomášika, Strelnica, Štúrova, Trhovište, Zochova

 • 27.1 2022
 • 24.2.2022
 • 24.3.2022
 • 21.4.2022
 • 19.5.2022
 • 23.6.2022
 • 21.7.2022
 • 25.8.2022
 • 29.9.2022
 • 20.10.2022
 • 24.11.2022
 • 22.12.2022