Vývoz odpadu

Termíny vývozu separovaného zberu z rodinných domov v roku 2024

Informačný portál ako triediť odpad v meste Kežmarok nájdete na odkaze: https://www.akotriedit.sk/triedeniec?obec=Ke%C5%BEmarok

 

Termíny z ulíc:

Baštová, Biela voda, Cintorínska, Dr.Alexandra, Dr.Daniela Fischera, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Gaštanová, Gen.Štefánika, Hlavné námestie, Hradné námestie, Huncovská, Ivana Stodolu, J.Chalúpku, Kostolné námestie, Krvavé pole, Michalská, Mučeníkov, Nábrežná, Nad traťou, Nová, Poľná, Pri zastávke, Slavkovská, Starý trh, Sihoť, Suchá hora, Tatranská, Tehelňa, Toporcerova, Vyšný mlyn

 • 11.01 2024
 • 08.02.2024
 • 07.03.2024
 • 11.04.2024
 • 16.05.2024
 • 06.06.2024
 • 11.07.2024
 • 08.08.2024
 • 05.09.2024
 • 10.10.2024
 • 07.11.2024
 • 05.12.2024

Termíny z ulíc:

Dávida Frölicha, Hradný vrch, Hradská cesta, Hviezdoslavova, J.Jesenského, J.Kraya, J.Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, Nižná brána, P.J.Šafárika, Pod lesom, Priekopa, Rázusova, S.Tomášika, Strelnica, Štúrova, Trhovište, Zochova

 • 25.01.2024
 • 22.02.2024
 • 21.03.2024
 • 25.04.2024
 • 30.05.2024
 • 20.06.2024
 • 25.07.2024
 • 22.08.2024
 • 19.09.2024
 • 24.10.2024
 • 21.11.2024
 • 19.12.2024