Vývoz odpadu

Vývoz biologického odpadu v roku 2023

Vývoz biologického odpadu (v hnedých nádobách) bude realizovaný nasledovne:

Od 13.marca  každý pondelok do 27.novembra. Z dôvodu štátnych sviatkov sa vývoz presunie z pondelka 10.04. na stredu 12.04., z pondelka 01.05. na stredu 03.05., z pondelka 08.05. na stredu 10.05.

Termín vývozu konárov: 06.03.2023, 03.04.2023, 15.05.2023, 05.06.2023, 03.07.2023, 07.08.2023, 04.09.2023, 02.10.2023, 06.11.2023, 04.12.2023

Z ulíc:

Biela voda, Cintorínska, Dr.Alexandra, Dr.Daniela Fischera, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Gaštanová, Gen. Štefánika, Hlavné námestie, Hradné námestie, Huncovská, Ivana Stodolu, J.Chalúpku, Kostolné námestie, Krvavé pole, Michalská, Mučeníkov, Nábrežná, Nad traťou, Nová, Pod traťou, Poľná, Pri zastávke, Slavkovská, Starý trh, Sihoť, Suchá hora, Tatranská, Tehelňa, Toporcerova, Továrenská, Vyšný mlyn

 

Od 14.marca  každý utorok do 28.novembra. Z dôvodu štátnych sviatkov sa vývoz presunie z utorka 29.08. na stredu 30.08.

Termín vývozu konárov: 07.03.2023, 04.04.2023, 02.05.2023, 06.06.2023, 04.07.2023, 01.08.2023, 05.09.2023, 03.10.2023, 07.11.2023, 05.12.2023

 Z ulíc:

Baštová, Dávida Fröhlicha, Hradný vrch, Hradská cesta, Hviezdoslavova, J.Jesenského, Jakuba Kraya, J.Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, Nižná brána, P.J.Šafárika, Pod lesom, Pradiareň, Priekopa, Rázusova, S.Tomášika, Strelnica, Štúrova, Trhovište, Zochova

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie.

„Investícia do Vašej budúcnosti.“

Do vriec a kontajnerov na separovaný odpad ukladať iba:

  • PLASTY (ŽLTÁ) plastové fľaše, fľaše z jedlých olejov, plastové obaly z kozmetiky a drogérie
  • SKLO (ZELENÁ) sklené fľaše, zaváraninové poháre
  • KOVY (ČERVENÁ) železné konzervy, hliníkové konzervy, hliníkové plechovky od nápojov, krabice od nápojov
  • PAPIER (MODRÁ) noviny, časopisy, letáky, zošity, kancelársky papier, papierové krabice, kartón, preložky od vajec

(KRABICE A KARTÓN MÔŽU BYŤ ULOŽENÉ PRI VRECIACH, ALEBO VLOŽENÉ MEDZI KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD)

Občania Kežmarku môžu zadarmo odovzdať odpad (objemný odpad, biologický odpad, zmesový odpad, elektrospotrebiče, žiarivky a úsporné žiarovky, autobatérie,  vyseparované komodity) a za poplatok drobný stavebný odpad na zbernom dvore v areáli Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok na ulici Poľná 1, denne, okrem nedele, pondelok – piatok od 8:00 do 16:00, v sobotu od 8:00 do 14:00.

Poplatok za drobný stavebný odpad je 0,03 eura za kilogram.

Galéria

Prílohy na stiahnutie