Aktuality

Kežmarok má ideový koncept Smart Green City

KEŽMAROK (30. marca 2017) – Dnes v kine Iskra predstavili českí odborníci ideový koncept Smart Green City Kežmarok. „Dnešná doba denne prináša nové technológie a mojou víziou je z Kežmarku postupne vybudovať moderné a dynamické mesto,“ uviedol pri tejto príležitosti primátor Ján Ferenčák.

Ideový koncept je základom pre ďalšie budovanie smart, teda chytrého Kežmarku. Pre túto cestu sa vedenie mesta rozhodlo preto, aby boli v maximálne miere využité už existujúce aj novo navrhnuté smart technológie. „Koncept ich má prepojiť tak, aby priniesli čo najefektívnejšiu účelnosť a zlepšenie života našim občanom,“ zdôraznil Ferenčák a dodal, že za dva predchádzajúce roky sa už v Kežmarku urobilo niekoľko „smart“ krokov. Patrí k nim spustenie optického internetu, vybudovanie sietí, prepojenie všetkých organizácií patriacich pod mesto, energetický manažment, čiastočne vymenené verejné osvetlenie a jednotný ekonomický systém. Nedostatky primátor vidí v doprave či energetike.

Odborníci z Českej republiky, konkrétne z ČVUT (České vysoké učení technické v Praze) a spoločnosti ECOTEN, s. r. o. (tvoria ju energetickí špecialisti, stavební inžinieri a architekti) pripravili rozsiahly materiál s názvom Ideový koncept Smart Green City Kežmarok. Podľa nich je Kežmarok popredu v zavádzaní jednotnej ekonomiky, v komunikácii s verejnosťou, za veľké plus považujú zámer mesta so zavedením mestskej karty zliav a výhod pre občanov. Do budúcna chce mesto monitorovať seniorov a uznanie si získal aj projekt študentského kampusu stredných škôl. Experti ďalej odporúčajú vytvorenie mestského informačného systému, ktorý by zbieral a poskytoval rôznorodé dáta. Vo vytvorenom koncepte uvádzajú ďalšie projektové smery. Zmyslom odporúčaní má byť to, aby sa všetky oblasti vyvíjali jednotne.

Doba postupuje míľovými krokmi vpred. Aj samosprávy sú nútené, aby na tento rýchlik nastúpili a využili z nových technológií čo najviac dobrého. A svoj rýchlik nemieni zmeškať ani Kežmarok.