Aktuality

Mestská polícia

Rýchla reakcia Mestskej polície v Kežmarku dopomohla k dolapeniu teplákového fantóma

13. marca 2024

Po spozorovaní hliadky mestskej polície osoba odhodila vrece a pokúsila sa o útek. Zadržanou osobou bol 26-ročný muž z obce Stráne pod Tatrami.   V stredu 17. januára v dopoludňajších hodinách sme na linke 159 obdržali hlásenie, že v jednej z predajní v Kežmarku na Tvarožnianskej ulici došlo ku krádeži tovaru. Na miesto sme okamžite vyslali hliadku mestskej polície, ktorá od pracovníka […]

Pozor na podvodné telefonáty v meste Kežmarok

6. marca 2024

Mestská polícia Kežmarok upozorňuje na prípady podvodných telefonátov, ku ktorým dochádza v týchto dňoch v meste Kežmarok. Na základe oznámenia poškodených, ktorým volali neznáme osoby upozorňujeme obyvateľov na podvodné telefonáty. Mestská polícia a Policajný zbor upozorňuje občanov, že sa jedná o protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, kde môže byť zneužívaná ich dôvera. Podvodníkov zaujímalo či […]

Bezbranné ženy naučia brániť sa a dodajú im sebavedomie

5. novembra 2023

V poslednej dobe často počúvame o násilí páchanom na ženách. Mesto Kežmarok sa prostredníctvom Mestskej polície Kežmarok rozhodlo v mesiacoch október a november organizovať kurz sebaobrany pre ženy. Kurz prebieha v Základnej škole Dr. D. Fischera vždy v pondelok a štvrtok. Celkovo bude uskutočnených 16 tréningových jednotiek. Jedným z dôvodov, pre ktorý sa mesto Kežmarok […]

V Kežmarku spúšťame registráciu na kurz sebaobrany

19. septembra 2023

Čo robiť, ak sa na mieste zrazu ocitne nebezpečný človek a začne ohrozovať teba alebo okolie? Naučíme ťa, ako sa účinne brániť v prípade, že by ti chcela takáto osoba ublížiť alebo ťa okradnúť. V kurze sa zameriame aj na psychológiu a spôsoby útokov na ženy, taktiku v technikách, vyhodnocovanie okolia, ako aj na kondíciu. […]

Parkovanie na chodníkoch čakajú veľké zmeny

4. septembra 2023

Blíži sa koniec parkovania na chodníkoch vo forme ako sme ho dlho poznali a uplatňovali. Absolútny zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý mal byť pôvodne platný od februára 2022, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky odložili na 1. októbra. V praxi to znamená, že ešte do konca septembra je možné za dodržania ostatných podmienok vyplývajúcich zo zákona o cestnej premávke […]

Mesto bez vrakov vďaka mestskej polícii a občanom

7. mája 2023

Zaberajú parkovacie miesto a esteticky škodia okoliu. Reč je o vrakoch áut v meste. Čo robiť, ak v meste vídate dlhodobo odstavené vozidlo, ktoré si tam majiteľ nechal nie ako dopravný prostriedok, ale skôr ako exponát, sa dozviete v nasledujúcom článku. Za vraky považujeme vozidlá pôsobiace neestetickým a zanedbaným vzhľadom, ktoré nie sú spôsobilé prevádzky, teda svojím technickým stavom […]

Vyhodiť odpad na zbernom dvore je lacnejšie ako riskovať pokutu za čiernu skládku

10. marca 2023

Mestská polícia sa pomerne často stretáva s oznámením o divokých skládkach odpadov v našom meste. Je nám jasné, že divoké skládky sú zakladané vtedy, ak sa na mieste nenachádza hliadka polície, pretože nikto si nedovolí pred nami voľne uložiť odpad. Sme preto nútení na zistenie osôb, ktoré divoké skládky založili, využívať hlavne technické zariadenia ako kamery […]

Kamerový systém odhalil poškodzovanie pamiatok

5. decembra 2022

V minulom čísle Novín Kežmarok sme písali, že významným pomocníkom pri odhaľovaní páchateľov trestnej činnosti tzv. grafity v meste Kežmarok je mestský kamerový systém. Kamerový systém svojím pôsobením čiastočne chráni hlavne historické budovy a národné kultúrne pamiatky v meste. Pomocou kamier mestského kamerového systému bol objasnený trestný čin sprejerstva, ku ktorému došlo v nočnej dobe na začiatku septembra. Vtedy neznámy […]

Grafity sú problémom posledných desaťročí vo všetkých mestách

3. októbra 2022

V septembri sa objavili grafity aj na kežmarských chrámoch, mestských či súkromných stavbách. Jednou z hlavných úloh mestskej polície je chrániť verejný ako aj súkromný majetok. Sprejeri častokrát na jednej strane hľadajú plochy, kde by sa realizovali, na druhej strane najmä deti vo veku od 12 rokov aplikujú tzv. tagy – podpisy, na rôzne miesta, ako […]

Bezpečnosť v meste pre všetky vekové kategórie

17. marca 2022

Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo obohatené o štatistiku činností mestskej polície (MsP) za uplynulé obdobie. Ako sa vyvíja bezpečnosť v našom meste? Hlavnou úlohou mestskej polície je zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrana života, zdravia a majetku občanov. Uvedená činnosť bola zabezpečovaná v roku 2021 v nepretržitom režime počas 12-hodinových zmien, ktoré vykonávali traja príslušníci MsP a pri ďalších […]

Príprava na cyklistickú sezónu očami mestskej polície

17. marca 2022

Každý rok je jar spojená so zvýšeným pohybom cyklistov. Skôr ako sa začneme venovať tejto zdraviu prospešnej činnosti, je dobré si pripomenúť niekoľko bezpečnostných zásad. Medzi najdôležitejšie podmienky patrí mať bicykel v dobrom technickom stave. Začínajúcim cyklistom je dôležité zabezpečiť získanie potrebných cyklistických zručností, na čo môžeme využiť nepoužívané parkoviská, respektíve odstavné plochy, kde nejazdia vozidlá. […]

Ohňostroje a alkohol v januári opäť najčastejšími priestupkami

7. februára 2022

Drobné šarvátky, rušenie nočného pokoja, ležiace podnapité osoby a používanie pyrotechniky, to všetko museli riešiť príslušníci mestskej polície v januári. Napriek prijatým protipandemickým opatreniam mestská polícia posilnila výkon služby počas silvestrovskej noci za účelom zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti. Medzi najčastejšie riešené prípady patrilo rušenie nočného pokoja v bytových domoch, odpaľovanie zábavnej pyrotechniky a drobné nezhody v domácnostiach. Pri väčšine riešených […]

Mestská polícia upozorňuje na nepovolené zbierky

3. decembra 2021

Vianočné sviatky sú o štedrosti, láske a radosti. V mnohých z nás sa budí potreba súcitu s najbiednejšími a preto viac ako inokedy prejavujeme štedrosť. Avšak rôzne finančné zbierky pre takéto osoby sa niektorí snažia zneužívať, a to zvlášť v tomto predvianočnom období. Podivné zbierky vykonávajú najčastejšie občania, ktorí ani nie sú občanmi Slovenskej republiky. Hlavne pred nákupnými centrami a na miestach, kde […]

Násilie páchané na ženách

1. novembra 2021

Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. Predchádzanie násilia […]

Rok v znamení výročia Mestskej polície Kežmarok

29. júla 2021

Mestská polícia v Kežmarku začala písať svoju históriu 1. apríla 1991. Heslo „Pomáhať a chrániť“ sa stalo náplňou práce mestských policajtov, ktorú sme si 25. júna v meste pripomenuli kultúrnym programom spojeným s bilancovaním ich doterajšej činnosti. V Kine Iskra vedenie mesta spoločne s príslušníkmi mestskej polície prišlo vzdať hold doterajšej práci strážcov poriadku a bezpečnosti v meste. „Ako jeho […]

Stála expozícia v priestoroch centrály mestskej polície

30. mája 2021

Mestská polícia v Kežmarku je obohatená o stálu expozíciu, ktorá predstaví históriu i čo to z fungovania zamestnancov mesta. Tí majú v náplni práce nielen pomáhať a chrániť. Na začiatku expozície mestskej polície sa nachádza ukážka výstroje a výzbroje. „Príslušník toho nosí so sebou v aute omnoho viac. Výstroj sa obmieňa podľa smernice a doby životnosti. To je individuálne a stane sa, že sa […]

Pomáhať a chrániť – na pešo aj na bicykli

30. mája 2021

Mestská polícia začína s blížiacim sa letným obdobím vo výkone služby využívať aj cyklohliadky. S prichádzajúcim letným počasím pokračuje Mestská polícia Kežmarok v činnosti cyklohliadok. Počas dňa a v dobrom počasí sa v uliciach nášho mesta budú objavovať členovia mestskej polície na bicykloch, ktorých prínos bude spočívať v lepšej kontrole nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení mesta, […]

Jazda na bicykli má taktiež svoje pravidlá

30. mája 2021

Novelou zákona o cestnej premávke došlo k miernemu poľaveniu z povinností cyklistov, avšak stále je ich dosť, ktoré sú cyklisti povinní dodržiavať. Spomínaná novela zákona zrušila okrem iného povinnosť cyklistu, ak má viac ako 15 rokov, nosiť prilbu a reflexné prvky mimo obce. „Napriek tomu odporúčame, aby každý cyklista vo vlastnom záujme používal ochrannú prilbu počas jazdy v obci ako […]