Aktuality

Mestská polícia

Rok v znamení výročia Mestskej polície Kežmarok

29. júla 2021

Mestská polícia v Kežmarku začala písať svoju históriu 1. apríla 1991. Heslo „Pomáhať a chrániť“ sa stalo náplňou práce mestských policajtov, ktorú sme si 25. júna v meste pripomenuli kultúrnym programom spojeným s bilancovaním ich doterajšej činnosti. V Kine Iskra vedenie mesta spoločne s príslušníkmi mestskej polície prišlo vzdať hold doterajšej práci strážcov poriadku a bezpečnosti v meste. „Ako jeho […]

Stála expozícia v priestoroch centrály mestskej polície

30. mája 2021

Mestská polícia v Kežmarku je obohatená o stálu expozíciu, ktorá predstaví históriu i čo to z fungovania zamestnancov mesta. Tí majú v náplni práce nielen pomáhať a chrániť. Na začiatku expozície mestskej polície sa nachádza ukážka výstroje a výzbroje. „Príslušník toho nosí so sebou v aute omnoho viac. Výstroj sa obmieňa podľa smernice a doby životnosti. To je individuálne a stane sa, že sa […]

Pomáhať a chrániť – na pešo aj na bicykli

30. mája 2021

Mestská polícia začína s blížiacim sa letným obdobím vo výkone služby využívať aj cyklohliadky. S prichádzajúcim letným počasím pokračuje Mestská polícia Kežmarok v činnosti cyklohliadok. Počas dňa a v dobrom počasí sa v uliciach nášho mesta budú objavovať členovia mestskej polície na bicykloch, ktorých prínos bude spočívať v lepšej kontrole nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení mesta, […]

Jazda na bicykli má taktiež svoje pravidlá

30. mája 2021

Novelou zákona o cestnej premávke došlo k miernemu poľaveniu z povinností cyklistov, avšak stále je ich dosť, ktoré sú cyklisti povinní dodržiavať. Spomínaná novela zákona zrušila okrem iného povinnosť cyklistu, ak má viac ako 15 rokov, nosiť prilbu a reflexné prvky mimo obce. „Napriek tomu odporúčame, aby každý cyklista vo vlastnom záujme používal ochrannú prilbu počas jazdy v obci ako […]

Štefan Šipula: Rok v službe náčelníka Mestskej polície Kežmarok

30. mája 2021

V júni minulého roku do funkcie náčelníka mestskej polície nastúpil plk. Mgr. Štefan Šipula. Ponúkame Vám rozhovor s náčelníkom nielen o uplynulom pandemickom roku ale i aktuálnych výzvach. Ako hodnotíte uplynulý rok vo funkcii náčelníka, ktorý bol značne poznačený pandémiou? Určite som nastúpil do funkcie náčelníka Mestskej polície v dosť neľahkej dobe pandemickej situácie, čo sa týka ochorenia COVID-19, kde […]

Zvýšenie kompetencií mestskej polície v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky

20. mája 2021

Mestská polícia upozorňuje na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája. Na základe novely zákona môže už aj mestská polícia pokutovať porušenia zákazu zastavenia a státia formou objektívnej zodpovednosti, čo bola doposiaľ kompetencia iba Policajného zboru Slovenskej republiky. Po novom tak mestská polícia zadokumentuje porušenie povinnosti držiteľa vozidla a následne mu pošle […]

Mestská polícia kontrolovala podmienky držania psov

20. mája 2021

S príchodom jarných dní sa mestská polícia intenzívne zameriava na kontroly a dodržiavanie povinností majiteľov psov. Chce nimi docieliť ich disciplinovanosť. V skorých ranných hodinách 20. apríla vykonali príslušníci mestskej polície preventívno-bezpečnostnú akciu s cieľom zabezpečiť kontrolu platných právnych predpisov na úseku držania psov. Posvietili si na 23 majiteľov psov, kde mestskí policajti dohliadli hlavne […]

Pomoc po jednom stlačení

20. mája 2021

Sociálnu službu monitoringu a signalizácie potreby pomoci rozšíri v Kežmarku SOS gombík. Využíva moderné telekomunikačné technológie a je vhodný je pre osamelo žijúcich seniorov či klientov domácej opatrovateľskej služby. Novú službu poskytuje Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Bohaté skúsenosti nadobudla počas 12 rokov realizácie. Spokojnosť sa prejavuje v niekoľkých samosprávach na celom Slovensku. Našimi najbližšími susedmi […]

Aplikácia v mobile podporí pocit bezpečia a pomôže v núdzi

20. mája 2021

Privolanie pomoci pre seniorov je v tejto dobe vďaka smart riešeniam jednoduchšie. Ponúka to aplikácia funkčná pre všetky operačné systémy s názvom MSP SOS. V prípade zneužitia hrozí dotyčnému zablokovanie. Mobilná služba bola vyvinutá slovenskou spoločnosťou TSS Group. Poplach sa automaticky spustí po stlačení tlačidla MSP SOS. Monitor mestskej polície ukáže polohu občana v núdzi. […]

Zmenu dopravného značenia v Kežmarku privítajú najmä cyklisti a rodiny s deťmi

16. mája 2021

Mestská polícia Kežmarok pristúpila k zmene dopravného značenia na miestnej komunikácií smerujúcej zo sídliska Sever ku lokalite Zlatná. Cieľom zmeny je ochrana prírody a celkové zatraktívnenie lokality, ako príjemnej oddychovej a rekreačnej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta. V lokalite od sídliska Sever ku lokalite Zlatná došlo k osadeniu dopravných značiek, ktoré zakazujú vjazd motorovým vozidlám okrem dopravnej […]

Pult centrálnej ochrany zabezpečí nepretržitú a spoľahlivú ochranu vášho majetku

16. mája 2021

Mestská polícia Kežmarok v súlade s ustanoveniami § 3, písm. b/ Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícií v znení neskorších právnych predpisov spolupôsobí pri ochrane majetku občanov, ako aj iného majetku v meste i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany). Je to vlastne elektronická ochrana objektov, ktorú tvorí súbor zariadení a opatrení, ktoré pri správnej súčinnosti […]

Odporúčania mestskej polície pri používaní zábavnej pyrotechniky

16. mája 2021

Odporúčania mestskej polície pri používaní zábavnej pyrotechniky Aj napriek súčasnej pandemickej situácii niektorí budú oslavovať Silvestra a príchod nového roka ohňostrojmi a používaním zábavnej pyrotechniky, ktoré k týmto oslavám neodmysliteľne patria. Predtým, ako pristúpime k odpáleniu zábavnej pyrotechniky, mal by každý vedieť základné pravidlá, ktoré sa na ňu vzťahujú. Zábavná pyrotechnika sa rozdeľuje do niekoľkých kategórií: 1. kategória […]

Z policajného zápisníka v októbri 2020

16. mája 2021

Svojské riešenie 2. októbra o 1.00 hod. bola na kamerovom systéme spozorovaná skupina piatich osôb, ktorá prechádzala okolo pošty. Jedna osoba zo skupiny zobrala kus betónu ležiaceho vedľa cesty pri poliklinike a hodila ho do plastovej smetnej nádoby, ktorá bola postavená vedľa stánku s občerstvením. Nádoba sa vyvrátila na zem, následne neznáma osoba hodila kameň do okien a steny […]

Túlavé zvieratá v našom meste

16. mája 2021

Mestská polícia okrem plnenia úloh na úseku verejného poriadku vykonáva aj odchyty túlavých zvierat v teritóriu mesta. Mestu Kežmarok bolo na základe žiadosti vydané rozhodnutie, ktorým boli schválené osoby na odchyt túlavých zvierat z radov príslušníkov mestskej polície. Najčastejšie sa mestskí policajti stretávajú s túlavými psami, ktoré ušli svojim majiteľom. Od začiatku roka 2020 sme takto […]

Mestská polícia kontrolovala vyhradené miesta pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

16. mája 2021

V dňoch 20. a 21. októbra 2020 boli príslušníkmi mestskej polície na teritóriu mesta vykonávané preventívno bezpečnostné kontroly, ktoré boli zamerané na rešpektovanie vyhradených miest pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Celkom bolo denne skontrolovaných 108 takýchto miest. Potešilo nás, že iba v jednom prípade bolo zistené porušenie parkovania na vyhradenom mieste iným vozidlom, […]

Z policajného zápisníka v auguste 2020

16. mája 2021

Psia šarvátka Večer prvého augusta sme na telefonickej linke prijali oznámenie, že do dvora rodinného domu, kde má oznamovateľka svojho psíka, vbehol pes z ulice, obaja sa začali biť a nevedela ich od seba odtrhnúť. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá cudzieho psa odchytila. Pes bol začipovaný, a tak mohol byť kontaktovaný majiteľ. Vec bola riešená v zmysle […]

Bezpečný návrat domov

16. mája 2021

V súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas týchto dní s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky bude Mestská polícia Kežmarok vykonávať zvýšený dohľad za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov a zabránenia páchania protiprávnej činnosti. Skoré stmievanie každoročne prináša viacero nehôd. Polícia varuje chodcov i […]

Z policajného zápisníka v júly 2020

16. mája 2021

Znečistená vozovka Na tiesňovej linke 159 sme 1. júla prijali o 12.20 hod. anonymný telefonický oznam, že na Komenského ul. je zablatená miestna komunikácia, ktorú zrejme znečistili poľnohospodárske vozidlá, čo vykonávali práce na blízkom pozemku. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, aby zistila skutkový stav. Policajti zastihli vodiča traktora, ktorý vykonával údržbu stroja na Komenského ulici. […]