Aktuality

Úspešné projekty mesta

Kežmarok investuje do ochrany pred výkyvmi počasia

24. novembra 2023

Mesto Kežmarok získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Suma nenávratnej finančnej pomoci zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu je 960 000 eur. V utorok 21. novembra mesto začalo s výkopovými prácami v areáli Základnej školy s materskou školou Nižná brána […]

V Kežmarku odhalili jazdeckú sochu Imricha Thökölyho

29. marca 2022

V meste pod Tatrami v pondelok 28. marca slávnostne odhalili bronzovú sochu kežmarského rodáka a najznámejšieho majiteľa Kežmarského hradu.  Autorom diela, ktoré je spoločným projektom mesta Kežmarok a Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach, je maďarský sochár a umelec Lajos Győrfi. Slávnostného aktu sa ujali primátor mesta Ján Ferenčák a námestník ministra Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska Levente Magyar. „Motiváciou […]

Kežmarok si prevzal prestížnu cenu v Turíne

25. marca 2022

V hlavnom meste talianskeho regiónu Piemonte sa v pondelok 21. marca konalo slávnostné udeľovanie výročných cien ACES Europe. Medzi ocenenými v rôznych kategóriách bol aj Kežmarok, ktorý získal titul Európske mesto športu 2022. Ceremoniál konajúci sa zvyčajne začiatkom roka v Bruseli, bol kvôli pandémii koronavírusu presunutý na marec. Na slávnostnom podujatí v Kaplnke sv. Huberta v Turíne, […]

Jarná štatistika smart lavičiek

17. marca 2022

V Kežmarku už druhý rok nájdeme päť moderných cyklo-lavičiek, ktoré okrem Wi-Fi a konektorov na nabíjanie ponúkajú aj možnosť dofúkania si bicykla. Dofúkanie kolesa si dokážete spustiť cez mobilnú aplikáciu. Lavička taktiež slúži aj ako dobíjacia stanica pre elektrobicykle. Všetky funkcie lavičky využívajú elektrinu zo solárneho zdroja, takže ďalšie napájanie elektrickou energiou nie je potrebné. Lavička […]

Regionálna tržnica je ďalším úspešným projektom

17. marca 2022

Zámerom mesta je zrealizovať prestavbu mestskej tržnice na regionálnu tržnicu za účelom podpory lokálnych producentov. Revitalizáciou prejde aj park v jej okolí, pribudnú nové stromy a fontána. Prvá etapa zameraná na modernizáciu mestských trhových priestorov by mala trvať deväť mesiacov a jej rozpočet je takmer 271-tisíc eur. Mesto získalo príspevok 80-tisíc eur z Európskeho fondu […]

Urbact small scale action

11. marca 2022

„URBACT – IoTXChange“  je projekt medzinárodnej siete spolupráce pre akčné plánovanie, ktorej je mesto Kežmarok súčasťou od októbra 2019. Spolu s ďalšími siedmymi európskymi mestami vytvorilo partnerstvo s cieľom hľadania riešení ako vypracovať plány digitalizácie založené na riešeniach IoT / internetu veci/. Podstatou IoT je využívanie takých digitálnych informácií, ktoré prinášajú efektívne riešenia pre život v meste. V mesiacoch […]

Nižná brána slávnostne otvorila nové odborné učebne

26. októbra 2021

Základná škola s materskou školou Nižná brána 8 v Kežmarku vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 136 010, 86 Eur zmodernizovala tri učebne. V utorok 26. októbra boli za prítomnosti primátora Kežmarku Jána Ferenčáka a riaditeľa školy Dušana Tokarčíka slávnostne otvorené. Primátor mesta vo svojom príhovore vyzdvihol význam odborného vzdelávania a zdôraznil veľký prínos učební pre […]

V regióne pod Tatrami pribudne zrekonštruovaná lesná cesta

24. augusta 2021

Zrekonštruovaná protipožiarná cesta v kežmarských lesoch bude slúžiť predovšetkým pre potreby lesného hospodárstva. Svoje uplatnenie si nájde aj v rozvoji turizmu. Opravou a údržbou protipožiarnej lesnej cesty „TRASA“ sa zabezpečí možnosť operatívneho prístupu techniky a zvýši sa efektívnosť nasadenia ľudí pri vzniku mimoriadnych situácií. Základný kameň bol poklepaný v pondelok 23. augusta. Primátor Ján Ferenčák […]

Nové izby v zariadení pre seniorov v Kežmarku prinesú viac súkromia a sebestačnosti

20. mája 2021

Hlavným zámerom rekonštrukcie je zvýšenie ubytovacieho komfortu obyvateľov, zabezpečenie bezbariérovosti a naplnenie legislatívy v oblasti poskytovania sociálnych služieb. V utorok 20. apríla vedenie mesta slávnostne odovzdalo stavbu na rekonštrukciu. Ako dar dostali všetci seniori vitamínové balíčky. Zaspievať a zahrať prišiel folklorista Daniel Damer. „Pre nás je priorita, aby klienti zariadenia pre seniorov mali podmienky prispôsobené na dnešnú dobu. […]

Historická Reduta v Kežmarku dostane novú tvár

16. mája 2021

Mesto Kežmarok začína s rekonštrukciou exteriéru Reduty. Budova zo 17. storočia patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Reduta bola odovzdaná k rekonštrukcii v piatok 26. marca za účasti primátora Kežmarku Jána Ferenčáka a Ivety Bujnovej z Krajského pamiatkového úradu Prešov. Slávnostný charakter inak komornej udalosti dodal zápis odovzdania na historickú listinu a scénický vstup Mateja Glasera, prvého známeho kníhtlačiara. „Ideme […]

Kežmarok bude mať svoju vlastnú kompostáreň

14. apríla 2021

Realizáciou projektu vznikne v Kežmarku plne funkčné centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Hlavným cieľom triedenia, zberu a zhodnotenia bioodpadu je jeho vrátenie do zeme.  Kompostáreň bude využívať technológiu riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie. Jej výstavbu slávnostne zahájilo vedenie mesta odovzdaním priestorov, na ktorých bude stáť. Do prevádzky by mala byť uvedená začiatkom budúceho roka. „Som rád, že […]