Aktuality

Školstvo

V KEŽMARKU AJ V MARCI MOHLI BYŤ VIANOCE

21. marca 2023

Vďaka úspešnému projektu ZŠ Grundschule boli aj v marci Vianoce. Finančná čiastka takmer 2000 Eur z projektu podpory regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám poslúžila na zakúpenie divadelných kostýmov, ozvučenia, stoličiek pre divákov, vianočných dekorácií i Betlehema. Cieľom projektu bolo pripraviť žiakov na rolovú hru v podobe jasličkovej scénky v nemeckom jazyku, […]

Riaditelia základných škôl si prevzali menovacie dekréty

4. marca 2023

V Kežmarku sa uskutočnili výberové konania na obsadenie stoličiek riaditeľov škôl. Úspešným na Základnej škole s materskou školou Nižná Brána bol Dušan Tokarčík a Základnú školu Dr. Daniela Fischera povedie Zlatica Scherfel. Základná škola Dr. Daniela Fischera V tomto školskom roku Základná škola Dr. Daniela Fischera pokračuje v medzinárodnom programe Zelená škola. Je to environmentálny výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je […]

Aktivity v projekte ERASMUS+

3. marca 2023

Pre žiakov a učiteľov zapojených do projektu ERASMUS+ boli okrem vzdelávacích aktivít pripravené aj rôzne voľnočasové aktivity zamerané na poznávanie nášho regiónu. Navštívili sme Beliansku jaskyňu, Tatranský ľadový dóm a výstavu ľadových sôch na Hrebienku, prešli sme sa na Rainerovu chatu. V Tatranskej Lomnici sme boli v Múzeu TANAPu. Poznávanie regiónu pokračovalo v Bachledovej doline, kde sme si prešli chodník korunami […]

Koľko lásky od žiakov z Nižnej brány sa zmestilo do krabíc od topánok?

6. januára 2023

Aj keď lásku nemožno vyčísliť, tá naša – zo strany našich žiakov – mala tohto roku hodnotu 113. Presne toľko krabíc sa v priebehu pár dní naplnilo rôznymi sladkosťami. Žiaci našej školy sa rozhodli svojou troškou prispieť k pozoruhodnej akcii, ktorá sa konala už piatykrát. Deti spojili svoje sily a svoj diel lásky pre dôchodcov v […]

Žiaci a učitelia zo Základnej školy Grundschule spoznávali Transylvániu

6. januára 2023

Projekt Erasmus+ s názvom Jazyková rôznorodosť, cesta na pracovný trh a k poznatkom vlastnej  spoluzodpovednosti k životnému prostrediu nás tentoraz zaviedol do Rumunska. Na tisíc kilometrov dlhú cestu nás vyslali ôsmich – šiestich žiakov a dvoch učiteľov. V Budapešti sme z vlaku prestúpili do autobusu, ktorý nás tam už čakal so žiakmi a učiteľmi z Holandska, Rakúska a Maďarska. Keď sme dorazili […]

Kežmarské gymnázium má dostatok talentov

5. decembra 2022

V rozhovore s Mgr. Danielou Mihókovou, riaditeľkou Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku, si povieme viac o aktivitách školy a o tom, na čo sa môžu návštevníci tešiť počas dňa otvorených dverí. V akom stave je rekonštrukcia gymnázia? Rekonštrukcia pokračuje. V septembri bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. V súčasnej dobe sa hľadajú spôsoby financovania. Vzhľadom na nárast cien sa navýšil aj rozpočet […]

Formovanie rozhľadených a tolerantných osobností vďaka Semienkam

5. decembra 2022

Nie, toto nie je článok pre milovníkov záhrad, je to rozprávanie o celkom iných semienkach. O takých, ktoré medzi žiakmi a študentmi slovenských škôl rozosieva nezisková organizácia s príznačným názvom Seeds, čo v slovenčine znamená semienka. Projekty, na ktorých Seeds pracuje, sa týkajú vzdelávania a kultúry. Snaží sa inšpirovať tak deti, ako aj učiteľov, usiluje sa o komunikáciu a porozumenie medzi […]

Konaj dobro a dobro sa ti vráti

5. decembra 2022

Heslom „Konaj dobro a dobro sa ti vráti“ sa riadia žiaci Základnej školy Grundschule. Svetový deň zvierat, ktorý sme si pripomenuli 4. októbra, žiaci oslavovali celý týždeň. Pre žiakov to bol deň, na ktorý pripadá sviatok sv. Františka z Assisi. Bol totiž veľkým milovníkom zvierat a je dodnes patrónom zvierat a ekológov. Jeho príbeh si pripomenuli […]

Zabudnuté mantinely repasovali a žiaci tak dostanú nové ihrisko

3. októbra 2022

Premenlivé počasie a zub času dali zabrať i mantinelom, ktorých konštrukcia v nosných bodoch a zvaroch hrdzavela a tiež drevené obklady pod slnkom a dažďom i premenlivou teplotou leta a zimného mrazu zvetrali natoľko, že na mnohopočetných miestach nezostali súvislé prekrytia. Vytŕčať zostali iba veľké skrutky, ktoré boli možnou príčinou úrazu. Konštrukčné nosníky prehrdzavením nedávali bezpečnú podporu mantinelom, zabudnutým v čase,  ale […]

Učia sa aj cez prestávky vďaka nástenkám na chodbách

3. októbra 2022

Základná škola Grundschule patrí medzi najstaršie školy v meste a vedenie školy sa usiluje žiakom poskytovať informácie o významných osobnostiach, ktoré počas dlhého obdobia v škole pôsobili. Každého návštevníka školy vo vestibule zaujmú busty Alfréda Grosza, gymnaziálneho profesora, horolezca a horského záchranára, Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov či busta Vojtecha Alexandra, ktorý istý […]

Kežmarské školy pripravené na začiatok nového školského roka

9. septembra 2022

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom troch základných škôl, v ktorých sa vyučuje 1 600 až 1 700 žiakov v triedach na prvom aj druhom stupni. Súčasťou základných škôl sú aj školské kluby detí. Základná škola Grundschule Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov, prioritne jazyka nemeckej národnostnej menšiny, na základe čoho sa nemecký jazyk vyučuje od prvého ročníka tri hodiny týždenne. Taktiež anglický […]

Prioritou kežmarskej vysokej školy je otvorená komunikácia so študentmi

9. septembra 2022

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave (VŠEM) otvorila v akademickom roku 2018/2019 miesto prvého kontaktu v Kežmarku, ktoré poskytuje konzultácie študentom z regiónu pod Tatrami.  VŠEM podpísala s primátorom mesta Jánom Ferenčákom memorandum o spolupráci, na základe ktorého obe strany pripravujú a implementujú spoločné projektové aktivity, propagujú  svoje inštitúcie, organizujú výberové prednášky či konzultácie pre študentov a zamestnancov, […]

Vojtech Wagner druhý rok na stoličke riaditeľa školy

9. septembra 2022

Predchádzajúci školský rok bol náročný aj z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie a s tým súvisiacimi rôznymi opatreniami. Práve sa nám začína nový školský rok 2022/2023 a pre Kežmarčana Vojtecha Wagnera to bude druhý školský rok v pozícii riaditeľa školy. V novom školskom roku plánuje Stredná odborná škola Garbiarska 1 pokračovať v rekonštrukciách a opravách interiéru školy. V minulom školskom roku sa im podarilo […]

Učitelia kežmarských škôl dostali ocenenia

22. apríla 2022

Primátor mesta Kežmarok v piatok 22. apríla ocenil učiteľov kežmarských materských a základných škôl za ich obetavú prácu a osobný prínos vo vzdelávaní detí a mládeže v regióne pod Tatrami. Stretnutie vedenie mesta s učiteľmi sa uskutočnilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov. Z rúk primátora si odnieslo ocenenie 58 učiteľov. „Tento rok sme sa stretli, aby sme […]

Okrem nemčiny sa na Grundschule ozýva už aj ukrajinčina

12. apríla 2022

Základná škola Grundschule patrí medzi najstaršie školy i budovy v meste. Bola postavená v rokoch 1896 až 1898 ako Meštianska chlapčenská a Obchodná škola. Ako sa jej chodu dotkol ďalší pandemický školský rok, sa dozviete v článku. Počas prvej svetovej vojny bol na tejto škole zriadený vojenský lazaret. Od roku 1959 budova slúži pre potreby […]

Oddychové zóny skvalitnia vyučovací proces

7. februára 2022

Na základe možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sa Základná škola s materskou školou Slovenská Ves podujala zapojiť do tohto projektu. V prvom rade bolo potrebné vybrať vhodný priestor, ktorý nie je v rámci našej školy veľmi využívaný, a potom vypracovať kvalitný projekt. […]

Kežmarčanom chuť do učenia sa jazykov rozhodne nechýba

7. februára 2022

Ivana Navrátilová sa dlhodobo venuje výučbe anglického jazyka v Kežmarku. Začať sa učiť niečo nové podľa nej nie je nikdy neskoro. Po absolvovaní Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku nastúpila Ivana Navrátilová na Fakultu humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na jednoodborové štúdium anglického jazyka a literatúry v zameraní učiteľstvo a prekladateľstvo. Po ukončení štúdia pracovala ako učiteľka anglického […]

Očakávaná rekonštrukcia kežmarského gymnázia

5. januára 2022

Prešovský samosprávny kraj chce riešiť nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku. Aktuálne pripravuje revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu. História gymnázia Gymnázium sídli v historickej budove, ktorá bola postavená kvôli nedostatočnej kapacite pôvodného kežmarského lýcea. Chýbala tam napríklad kresliareň a telocvičňa. Budova bola v roku 1893 […]