Aktuality

Školstvo

Učitelia kežmarských škôl dostali ocenenia

22. apríla 2022

Primátor mesta Kežmarok v piatok 22. apríla ocenil učiteľov kežmarských materských a základných škôl za ich obetavú prácu a osobný prínos vo vzdelávaní detí a mládeže v regióne pod Tatrami. Stretnutie vedenie mesta s učiteľmi sa uskutočnilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov. Z rúk primátora si odnieslo ocenenie 58 učiteľov. „Tento rok sme sa stretli, aby sme […]

Okrem nemčiny sa na Grundschule ozýva už aj ukrajinčina

12. apríla 2022

Základná škola Grundschule patrí medzi najstaršie školy i budovy v meste. Bola postavená v rokoch 1896 až 1898 ako Meštianska chlapčenská a Obchodná škola. Ako sa jej chodu dotkol ďalší pandemický školský rok, sa dozviete v článku. Počas prvej svetovej vojny bol na tejto škole zriadený vojenský lazaret. Od roku 1959 budova slúži pre potreby […]

Oddychové zóny skvalitnia vyučovací proces

7. februára 2022

Na základe možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sa Základná škola s materskou školou Slovenská Ves podujala zapojiť do tohto projektu. V prvom rade bolo potrebné vybrať vhodný priestor, ktorý nie je v rámci našej školy veľmi využívaný, a potom vypracovať kvalitný projekt. […]

Kežmarčanom chuť do učenia sa jazykov rozhodne nechýba

7. februára 2022

Ivana Navrátilová sa dlhodobo venuje výučbe anglického jazyka v Kežmarku. Začať sa učiť niečo nové podľa nej nie je nikdy neskoro. Po absolvovaní Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku nastúpila Ivana Navrátilová na Fakultu humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na jednoodborové štúdium anglického jazyka a literatúry v zameraní učiteľstvo a prekladateľstvo. Po ukončení štúdia pracovala ako učiteľka anglického […]

Očakávaná rekonštrukcia kežmarského gymnázia

5. januára 2022

Prešovský samosprávny kraj chce riešiť nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku. Aktuálne pripravuje revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu. História gymnázia Gymnázium sídli v historickej budove, ktorá bola postavená kvôli nedostatočnej kapacite pôvodného kežmarského lýcea. Chýbala tam napríklad kresliareň a telocvičňa. Budova bola v roku 1893 […]

Aktivity a plány Hotelovej akadémie Otta Brucknera

5. januára 2022

V rozhovore pre Noviny Kežmarok ozrejmila Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD., koordinátorka propagácie a marketingu Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku aktuálnu situáciu a plány kežmarskej strednej školy. Ako hodnotíte prvý polrok tohto školského roka? S čím ste museli zápasiť a na aké situácie ste už boli pripravení? Dištančné vzdelávanie komplikuje vyučovanie nám, učiteľom, nakoľko niektoré hodiny prebiehajú prezenčne, iné dištančne. […]

Výzvy, ktoré posunuli umelecké vzdelanie v Kežmarku vpred

5. januára 2022

V roku 2022 si pripomenieme výročie založenia Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku. Riaditeľ školy Ján Levocký spomína na 32 rokov, kedy sa striedali menej náročné a ťažšie obdobia. Medzi ťažké patril prechod pod novovzniknutú aŠkolskú správu v Poprade a obdobie reštitúcii, kedy sa budova, kde škola sídli, vrátila evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Vedenie Školskej správy odmietalo […]

Stretnutie v partnerskom meste Příbram potvrdilo správne smerovanie vzdelávania

4. januára 2022

Rok 2021 bol z hľadiska Centra voľného času (CVČ) veľmi náročný. V prvej polovici roka bola prezenčná činnosť až na dva májové týždne pozastavená. Začiatkom septembra sme zorganizovali Deň otvorených dverí s vysokou účasťou detí a žiakov, čo nás milo prekvapilo. Prezentovali sme krúžkovú činnosť na školský rok 2021/2022.  Všetky krúžky nám ostali tak ako v predchádzajúcom roku, no rozšírili […]

Odborné učebne v kežmarskej Grundschule zvyšujú úroveň vzdelávania

3. decembra 2021

V novembri slávnostne prestrihol pásku primátor mesta Ján Ferenčák k činnosti odborných  učební v Grundschule. Už sa nám pošťastilo mať aj prvé výsledky. Jednou z učební je aj školská knižnica. Okrem kníh a odborných publikácií, pribudli v nej spoločenské hry, školské divadielko, tablety, počítače, televízor, stoly s nábytkom ale aj digitálne učebnice na rôzne predmety, ktoré […]

Tešíme sa z nich v zahraničí

3. decembra 2021

Hudba zasahuje naše srdcia a mysle inak ako ostatné druhy umenia. Obľúbená pieseň nás poteší a neraz prenesie k silným spomienkam. Tóny nepoznajú hranice a rozumie im každý bez jazykovej bariéry. Niet divu, že talenty zo Základnej umeleckej školy Antona Cígera môžeme stretnúť v rôzny kútoch Európy. Profesor Mikuláš Jelínek Absolvent Musikschule v Kežmarku a čestný občan mesta pôsobil v mnohých orchestroch […]

Škola pre tvorivé duše v Kežmarku

3. decembra 2021

Mladá a dynamická škola sa snaží svojím duchom i každodennou prácou študentom pootvoriť pomyselné dvere k neprebádaným umeleckým prejavom. Takou je Škola umeleckého priemyslu Kežmarok, kde rastú a napredujú talenty spod Tatier. Svoju históriu vo sfére umeleckého sveta píše už od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo jej obsahové zameranie tak, aby obsiahla nastávajúcu renesanciu umeleckých odborov. Pribúdajú […]

Vojtech Wagner zasadol na stoličku riaditeľa strednej školy

3. novembra 2021

Riaditeľom Strednej školy Garbiarska 1 sa po úspešnom výberovom konaní 1. júla 2021 stal Ing. Vojtech Wagner. Ponúkame vám rozhovor o  jeho skúsenostiach a víziách s kežmarskou strednou školou. Krátke predstavenie nového riaditeľa Narodil som sa v Kežmarku v učiteľskej rodine. Po štúdiu na Kežmarskom gymnáziu som študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach na stavebnej fakulte. Štúdium som úspešne […]

Široká paleta možností pre rodičov a najmenších v kežmarských materských školách

3. novembra 2021

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok ponúkajú rodičom viaceré možnosti rozvoja kreativity ich ratolestí. V materskej škole Možiarska 1 pokračujú v novom školskom roku v projekte Lesnej pedagogiky v spolupráci s lesným pedagógom spoločnosti TANAP. Chystajú sa na prvú návštevu lesa a pobyt na Kežmarskej chate v sprievode lesníkov. „Oživiť chceme Vážnu hudbu v materskej škole, ktorej podstatou by mali byť pravidelné […]

Skúsenosti učiteliek pomáhajú nielen rodičom, ale aj deťom

3. novembra 2021

Ťažkosti pri začleňovaní sa najmenších do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z predchádzajúcich skúseností a osobnosti toho, ktorého jedinca. Dôležitú úlohu pri tom zohráva profesionalita učiteliek materskej školy. Rodič by mal podporovať dieťa a viesť ho k samostatnosti, pretože sa v materskej škole stretáva so všetkým novým. „Stačí ak sa vie dieťa aspoň z polovice venovať samoobslužným činnostiam pri […]

ERASMUS+ na Základnej škole – Grundschule

3. novembra 2021

Po ročnom odklade aktivít projektu Erasmus+ z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19 sa školský rok 2021/2022 začal pre žiakov a učiteľov Základnej školy – Grundschule v Kežmarku krátkodobým školiacim stretnutím pre zamestnacov. Témou projektu je Sprachliche Vielfalt, der Weg zum Arbeitsmarkt und zu den Erkenntnissen eigener Mitverantwortung zur Umwelt, v preklade Jazyková rôznorodosť, cesta na pracovný […]

Nižná brána slávnostne otvorila nové odborné učebne

26. októbra 2021

Základná škola s materskou školou Nižná brána 8 v Kežmarku vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 136 010, 86 Eur zmodernizovala tri učebne. V utorok 26. októbra boli za prítomnosti primátora Kežmarku Jána Ferenčáka a riaditeľa školy Dušana Tokarčíka slávnostne otvorené. Primátor mesta vo svojom príhovore vyzdvihol význam odborného vzdelávania a zdôraznil veľký prínos učební pre […]

Ako spoznať, že máte doma budúceho folkloristu?

1. októbra 2021

Prvým signálom záujmu dieťaťa o ľudový spev, tanec a folklór je to, že si dieťa doma pospevuje ľudové piesne, ktoré sa naučilo. Ľudovú hudbu môže vaše dieťa započuť v škole, škôlke alebo na internete, televízore. Pozorujme preto, či sa pri tanečných príležitostiach ako svadby zapája, sleduje videá a napodobňuje, alebo si vymýšľa kroky na počuté pesničky. […]

Na odbúranie trémy pomáha vystupovanie a sebadôvera

1. októbra 2021

Trému znásobujú predchádzajúce neúspechy, negatívne poznámky, kritika okolia, prehnané nároky, prílišná zodpovednosť, snaha uspieť za každú cenu a iné. Ako sa správne postaviť strachu z vystupovania a ako na trému pripraviť svoje deti? Každé dieťa je individuálne. Poznáme ľudí vo svojom okolí, ktorí odmalička nemali problém s vystupovaním a rečnením, iní zase nie sú stotožnení s prezentáciou pred publikom aj […]