Aktuality

Školstvo

Zabudnuté mantinely repasovali a žiaci tak dostanú nové ihrisko

3. októbra 2022

Premenlivé počasie a zub času dali zabrať i mantinelom, ktorých konštrukcia v nosných bodoch a zvaroch hrdzavela a tiež drevené obklady pod slnkom a dažďom i premenlivou teplotou leta a zimného mrazu zvetrali natoľko, že na mnohopočetných miestach nezostali súvislé prekrytia. Vytŕčať zostali iba veľké skrutky, ktoré boli možnou príčinou úrazu. Konštrukčné nosníky prehrdzavením nedávali bezpečnú podporu mantinelom, zabudnutým v čase,  ale […]

Učia sa aj cez prestávky vďaka nástenkám na chodbách

3. októbra 2022

Základná škola Grundschule patrí medzi najstaršie školy v meste a vedenie školy sa usiluje žiakom poskytovať informácie o významných osobnostiach, ktoré počas dlhého obdobia v škole pôsobili. Každého návštevníka školy vo vestibule zaujmú busty Alfréda Grosza, gymnaziálneho profesora, horolezca a horského záchranára, Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov či busta Vojtecha Alexandra, ktorý istý […]

Kežmarské školy pripravené na začiatok nového školského roka

9. septembra 2022

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom troch základných škôl, v ktorých sa vyučuje 1 600 až 1 700 žiakov v triedach na prvom aj druhom stupni. Súčasťou základných škôl sú aj školské kluby detí. Základná škola Grundschule Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov, prioritne jazyka nemeckej národnostnej menšiny, na základe čoho sa nemecký jazyk vyučuje od prvého ročníka tri hodiny týždenne. Taktiež anglický […]

Prioritou kežmarskej vysokej školy je otvorená komunikácia so študentmi

9. septembra 2022

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave (VŠEM) otvorila v akademickom roku 2018/2019 miesto prvého kontaktu v Kežmarku, ktoré poskytuje konzultácie študentom z regiónu pod Tatrami.  VŠEM podpísala s primátorom mesta Jánom Ferenčákom memorandum o spolupráci, na základe ktorého obe strany pripravujú a implementujú spoločné projektové aktivity, propagujú  svoje inštitúcie, organizujú výberové prednášky či konzultácie pre študentov a zamestnancov, […]

Vojtech Wagner druhý rok na stoličke riaditeľa školy

9. septembra 2022

Predchádzajúci školský rok bol náročný aj z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie a s tým súvisiacimi rôznymi opatreniami. Práve sa nám začína nový školský rok 2022/2023 a pre Kežmarčana Vojtecha Wagnera to bude druhý školský rok v pozícii riaditeľa školy. V novom školskom roku plánuje Stredná odborná škola Garbiarska 1 pokračovať v rekonštrukciách a opravách interiéru školy. V minulom školskom roku sa im podarilo […]

Učitelia kežmarských škôl dostali ocenenia

22. apríla 2022

Primátor mesta Kežmarok v piatok 22. apríla ocenil učiteľov kežmarských materských a základných škôl za ich obetavú prácu a osobný prínos vo vzdelávaní detí a mládeže v regióne pod Tatrami. Stretnutie vedenie mesta s učiteľmi sa uskutočnilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov. Z rúk primátora si odnieslo ocenenie 58 učiteľov. „Tento rok sme sa stretli, aby sme […]

Okrem nemčiny sa na Grundschule ozýva už aj ukrajinčina

12. apríla 2022

Základná škola Grundschule patrí medzi najstaršie školy i budovy v meste. Bola postavená v rokoch 1896 až 1898 ako Meštianska chlapčenská a Obchodná škola. Ako sa jej chodu dotkol ďalší pandemický školský rok, sa dozviete v článku. Počas prvej svetovej vojny bol na tejto škole zriadený vojenský lazaret. Od roku 1959 budova slúži pre potreby […]

Oddychové zóny skvalitnia vyučovací proces

7. februára 2022

Na základe možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sa Základná škola s materskou školou Slovenská Ves podujala zapojiť do tohto projektu. V prvom rade bolo potrebné vybrať vhodný priestor, ktorý nie je v rámci našej školy veľmi využívaný, a potom vypracovať kvalitný projekt. […]

Kežmarčanom chuť do učenia sa jazykov rozhodne nechýba

7. februára 2022

Ivana Navrátilová sa dlhodobo venuje výučbe anglického jazyka v Kežmarku. Začať sa učiť niečo nové podľa nej nie je nikdy neskoro. Po absolvovaní Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku nastúpila Ivana Navrátilová na Fakultu humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na jednoodborové štúdium anglického jazyka a literatúry v zameraní učiteľstvo a prekladateľstvo. Po ukončení štúdia pracovala ako učiteľka anglického […]

Očakávaná rekonštrukcia kežmarského gymnázia

5. januára 2022

Prešovský samosprávny kraj chce riešiť nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku. Aktuálne pripravuje revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu. História gymnázia Gymnázium sídli v historickej budove, ktorá bola postavená kvôli nedostatočnej kapacite pôvodného kežmarského lýcea. Chýbala tam napríklad kresliareň a telocvičňa. Budova bola v roku 1893 […]

Aktivity a plány Hotelovej akadémie Otta Brucknera

5. januára 2022

V rozhovore pre Noviny Kežmarok ozrejmila Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD., koordinátorka propagácie a marketingu Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku aktuálnu situáciu a plány kežmarskej strednej školy. Ako hodnotíte prvý polrok tohto školského roka? S čím ste museli zápasiť a na aké situácie ste už boli pripravení? Dištančné vzdelávanie komplikuje vyučovanie nám, učiteľom, nakoľko niektoré hodiny prebiehajú prezenčne, iné dištančne. […]

Výzvy, ktoré posunuli umelecké vzdelanie v Kežmarku vpred

5. januára 2022

V roku 2022 si pripomenieme výročie založenia Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku. Riaditeľ školy Ján Levocký spomína na 32 rokov, kedy sa striedali menej náročné a ťažšie obdobia. Medzi ťažké patril prechod pod novovzniknutú aŠkolskú správu v Poprade a obdobie reštitúcii, kedy sa budova, kde škola sídli, vrátila evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Vedenie Školskej správy odmietalo […]

Stretnutie v partnerskom meste Příbram potvrdilo správne smerovanie vzdelávania

4. januára 2022

Rok 2021 bol z hľadiska Centra voľného času (CVČ) veľmi náročný. V prvej polovici roka bola prezenčná činnosť až na dva májové týždne pozastavená. Začiatkom septembra sme zorganizovali Deň otvorených dverí s vysokou účasťou detí a žiakov, čo nás milo prekvapilo. Prezentovali sme krúžkovú činnosť na školský rok 2021/2022.  Všetky krúžky nám ostali tak ako v predchádzajúcom roku, no rozšírili […]

Odborné učebne v kežmarskej Grundschule zvyšujú úroveň vzdelávania

3. decembra 2021

V novembri slávnostne prestrihol pásku primátor mesta Ján Ferenčák k činnosti odborných  učební v Grundschule. Už sa nám pošťastilo mať aj prvé výsledky. Jednou z učební je aj školská knižnica. Okrem kníh a odborných publikácií, pribudli v nej spoločenské hry, školské divadielko, tablety, počítače, televízor, stoly s nábytkom ale aj digitálne učebnice na rôzne predmety, ktoré […]

Tešíme sa z nich v zahraničí

3. decembra 2021

Hudba zasahuje naše srdcia a mysle inak ako ostatné druhy umenia. Obľúbená pieseň nás poteší a neraz prenesie k silným spomienkam. Tóny nepoznajú hranice a rozumie im každý bez jazykovej bariéry. Niet divu, že talenty zo Základnej umeleckej školy Antona Cígera môžeme stretnúť v rôzny kútoch Európy. Profesor Mikuláš Jelínek Absolvent Musikschule v Kežmarku a čestný občan mesta pôsobil v mnohých orchestroch […]

Škola pre tvorivé duše v Kežmarku

3. decembra 2021

Mladá a dynamická škola sa snaží svojím duchom i každodennou prácou študentom pootvoriť pomyselné dvere k neprebádaným umeleckým prejavom. Takou je Škola umeleckého priemyslu Kežmarok, kde rastú a napredujú talenty spod Tatier. Svoju históriu vo sfére umeleckého sveta píše už od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo jej obsahové zameranie tak, aby obsiahla nastávajúcu renesanciu umeleckých odborov. Pribúdajú […]

Vojtech Wagner zasadol na stoličku riaditeľa strednej školy

3. novembra 2021

Riaditeľom Strednej školy Garbiarska 1 sa po úspešnom výberovom konaní 1. júla 2021 stal Ing. Vojtech Wagner. Ponúkame vám rozhovor o  jeho skúsenostiach a víziách s kežmarskou strednou školou. Krátke predstavenie nového riaditeľa Narodil som sa v Kežmarku v učiteľskej rodine. Po štúdiu na Kežmarskom gymnáziu som študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach na stavebnej fakulte. Štúdium som úspešne […]

Široká paleta možností pre rodičov a najmenších v kežmarských materských školách

3. novembra 2021

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok ponúkajú rodičom viaceré možnosti rozvoja kreativity ich ratolestí. V materskej škole Možiarska 1 pokračujú v novom školskom roku v projekte Lesnej pedagogiky v spolupráci s lesným pedagógom spoločnosti TANAP. Chystajú sa na prvú návštevu lesa a pobyt na Kežmarskej chate v sprievode lesníkov. „Oživiť chceme Vážnu hudbu v materskej škole, ktorej podstatou by mali byť pravidelné […]