Aktuality

Základná umelecká škola

Tradičná predvianočná výtvarná súťaž Anjel Vianoc priniesla ocenenia Kežmarčanom

8. februára 2024

Pôvodne okresná súťaž časom rozšírila svoje pôsobenie na celé Slovensko a získala si mnohých priaznivcov. Anjel Vianoc bol opäť v Tatranskej galérii v Poprade. Už po osemnásty raz vyhlásila známa a obľúbená galéria pod Tatrami ďalší ročník tejto tradičnej predvianočnej detskej výtvarnej súťaže. Prvýkrát sa mohli žiaci do aktivity zapojiť v roku 2004. Každoročne v […]

Hlasovanie pre najinšpiratívnejšiu pedagogičku či pedagóga školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

2. februára 2024

Spustili sme hlasovanie pre najinšpiratívnejšiu pedagogičku či pedagóga školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. Anketa trvá od 1. februára do 15. marca 2024.  Hlasovať môžu žiaci základných škôl, umeleckej školy a rodičia detí materských škôl. Naj učiteľov Kežmarku oznámime na galaprograme počas Dňa učiteľov. Hlasovať môžete na tomto linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWoL9a0ITHY0190pRy63FknoXN7f_jpp8zUcicIP4xJC84bw/viewform Ďakujeme za každý Váš […]

Kežmarské výtvarné talenty ocenené v medzinárodných súťažiach

9. januára 2024

Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže v meste Toruň v Poľsku organizuje Galéria výtvarnej tvorivosti detí v Toruni v spolupráci s Ministerstvom kultúry a národného dedičstva Poľska, Maršálskym úradom Kujawsko-pomorského vojvodstva a Mestským úradom v Toruni. Na poľskej výtvarnej súťaži sa dlhodobo zúčastňujú žiaci Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku, ktorí pravidelne získavajú viacero hlavných cien […]

Kežmarské školy spoznali mená najúspešnejších pedagógov

11. mája 2023

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku privítalo 27. marca ocenených pedagógov z materských a základných škôl, ale aj pedagógov združených pod spoločným školským úradom. Kultúrny program a oceňovanie tých, ktorí za posledné obdobie posúvali vzdelávanie v našom meste na vyššiu úroveň, boli zlatým klincom spoločného času pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa učiteľov.   Školstvo v Kežmarku V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok sú tri […]

Riaditelia základných škôl si prevzali menovacie dekréty

4. marca 2023

V Kežmarku sa uskutočnili výberové konania na obsadenie stoličiek riaditeľov škôl. Úspešným na Základnej škole s materskou školou Nižná Brána bol Dušan Tokarčík a Základnú školu Dr. Daniela Fischera povedie Zlatica Scherfel. Základná škola Dr. Daniela Fischera V tomto školskom roku Základná škola Dr. Daniela Fischera pokračuje v medzinárodnom programe Zelená škola. Je to environmentálny výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je […]

Kežmarské školy pripravené na začiatok nového školského roka

9. septembra 2022

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom troch základných škôl, v ktorých sa vyučuje 1 600 až 1 700 žiakov v triedach na prvom aj druhom stupni. Súčasťou základných škôl sú aj školské kluby detí. Základná škola Grundschule Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov, prioritne jazyka nemeckej národnostnej menšiny, na základe čoho sa nemecký jazyk vyučuje od prvého ročníka tri hodiny týždenne. Taktiež anglický […]

Učitelia kežmarských škôl dostali ocenenia

22. apríla 2022

Primátor mesta Kežmarok v piatok 22. apríla ocenil učiteľov kežmarských materských a základných škôl za ich obetavú prácu a osobný prínos vo vzdelávaní detí a mládeže v regióne pod Tatrami. Stretnutie vedenie mesta s učiteľmi sa uskutočnilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov. Z rúk primátora si odnieslo ocenenie 58 učiteľov. „Tento rok sme sa stretli, aby sme […]

Výzvy, ktoré posunuli umelecké vzdelanie v Kežmarku vpred

5. januára 2022

V roku 2022 si pripomenieme výročie založenia Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku. Riaditeľ školy Ján Levocký spomína na 32 rokov, kedy sa striedali menej náročné a ťažšie obdobia. Medzi ťažké patril prechod pod novovzniknutú aŠkolskú správu v Poprade a obdobie reštitúcii, kedy sa budova, kde škola sídli, vrátila evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Vedenie Školskej správy odmietalo […]

Tešíme sa z nich v zahraničí

3. decembra 2021

Hudba zasahuje naše srdcia a mysle inak ako ostatné druhy umenia. Obľúbená pieseň nás poteší a neraz prenesie k silným spomienkam. Tóny nepoznajú hranice a rozumie im každý bez jazykovej bariéry. Niet divu, že talenty zo Základnej umeleckej školy Antona Cígera môžeme stretnúť v rôzny kútoch Európy. Profesor Mikuláš Jelínek Absolvent Musikschule v Kežmarku a čestný občan mesta pôsobil v mnohých orchestroch […]

Na odbúranie trémy pomáha vystupovanie a sebadôvera

1. októbra 2021

Trému znásobujú predchádzajúce neúspechy, negatívne poznámky, kritika okolia, prehnané nároky, prílišná zodpovednosť, snaha uspieť za každú cenu a iné. Ako sa správne postaviť strachu z vystupovania a ako na trému pripraviť svoje deti? Každé dieťa je individuálne. Poznáme ľudí vo svojom okolí, ktorí odmalička nemali problém s vystupovaním a rečnením, iní zase nie sú stotožnení s prezentáciou pred publikom aj […]

Umelecké vzdelanie má v Kežmarku dlhú tradíciu

1. októbra 2021

Nastávajúci školský rok sa bude niesť v znamení dvoch výročí: 90. výročia založenia Nemeckej hudobnej školy, známej ako Deutsche Musikschule a 70 rokov od obnovenia jej činnosti vznikom Hudobnej školy po príchode Antona Cígera do Kežmarku.  Hudobná škola v Kežmarku patrí v rámci východoslovenského regiónu k trom najstarším hudobným školám. Kým dejiny mestských hudobných škôl v […]

Kreativita na diaľku

16. mája 2021

Dištančné vzdelávanie sa v uplynulom roku stalo súčasťou bežného dňa každého žiaka. Čas strávený pred obrazovkou počítača či tabletu nahrádza ten v laviciach. Ako sa podarilo nastaviť na iný režim Základnej umeleckej škole Antona Cígera v Kežmarku? Prezenčná forma výučby je možná pre žiakov prvého až štvrtého ročníka hudobných odborov okrem spevu a dychových nástrojov. […]

Prezentačná výstava žiakov výtvarného odboru ZUŠ Antona Cígera

16. mája 2021

V Základnej umeleckej škole I. W. Kráľa v Považskej Bystrici sa v septembri 2020 uskutočnilo Bienále výtvarnej alternatívy 2020 – samostatná prezentačná výstava víťazov XV. Bienále z roku 2019 – celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou. Súčasne sa uskutočnil aj celoslovenský dvojdňový seminár pre pedagógov s obmedzeným počtom účastníkov. V roku 2019 sa žiaci výtvarného odboru ZUŠ A. Cígera v Kežmarku zúčastnili so […]

Významné januárové udalosti Základnej umeleckej školy Antona Cígera

15. mája 2021

Kežmarčania boli v novom roku svedkami dvoch významných udalostí pre Základnú umeleckú školu Antona Cígera. Na sviatok Troch kráľov jej žiaci a pedagógovia v Paulínskom kostole predstavili nové CD a 15. januára si od primátora mesta prevzal dekrét na ďalších päť rokov riaditeľ školy Ján Levocký. V Kežmarku vznikla prvá nemecká hudobná škola v roku 1931 a […]

Kežmarská škola je štvrtou najlepšou v kraji

15. mája 2021

Hodnotenie škôl vydala opäť po roku mimovládna organizácia INEKO. Nestratili sa v ňom ani kežmarské základné či stredné školy. Medzi gymnáziami sa kežmarské Gymnázium P. O. Hviezdoslava umiestnilo na deviatom mieste v rámci kraja so ziskom 6,7 bodu a hodnotením ako škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov. Najlepšie ohodnotenou kežmarskou školou sa stala Hotelová akadémia Otta Brucknera, ktorá […]