Aktuality

Literárny Kežmarok

Uzávierka zasielania prác do Literárneho Kežmarku je do konca júna

19. júna 2023

Do 30. júna 2023 môžu mladí poeti a prozaici posielať svoje práce do súťaže, ktorá je venovaná žiakom základných škôl, študentom stredných škôl. Vyvrcholenie 58. ročníka Literárneho Kežmarku spojené so slávnostným odovzdávaním cien, stretnutiami ocenených s porotcami, workshopmi, odborným seminárom a bohatým kultúrnym a spoločenským programom sa uskutoční v Kežmarku 5. a 6. októbra 2023. Súťažiaci môže poslať minimálne 2 a maximálne […]

Literárny Kežmarok bude venovaný Kukučínovi a Groszovi, v porotách dvaja noví členovia

16. júna 2023

V poradí už 58. ročník Literárneho Kežmarku, najstaršej literárnej súťaže detských a začínajúcich autorov na Slovensku, bude venovaný slovenskému spisovateľovi Martinovi Kukučínovi, privátnemu študentovi kežmarského lýcea. ktorého 105. výročie od úmrtia sme si 21. mája pripomenul a kežmarskému rodákovi, profesorovi nemeckého a slovenského gymnázia Alfrédovi Groszovi, historikovi, prírodovedcovi, ktorého 50. výročie od úmrtia sme si pripomenuli 1. marca. […]

Organizačný výbor Literárneho Kežmarku začal s prípravou 57. ročníka podujatia už v januári tohto roku

9. septembra 2022

Po zvážení, ktorá literárna osobnosť alebo významný dejateľ má v roku 2022 okrúhle výročie a jeho život a dielo je spojené s mesto Kežmarok, sa organizátori rozhodli tento ročník venovať 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku. Venovanie Literárneho Kežmarku určí ďalšie kroky vo výbere tém a hostí na odbornom seminári, večerné programy a sprievodné podujatia. […]

Ambasádorka Literárneho Kežmarku Lucia Hurajová: Naša jediná záchrana je kultúrne sa rozvíjať

12. apríla 2022

Literárny Kežmarok je najstaršou nepretržite sa konanou slovenskou literárnou súťažou mladých a detských začínajúcich autorov nielen zo Slovenska, ale aj z území, kde žijú zahraniční Slováci. Minulý rok podujatie sprevádzala novinka – vytvorenie roly ambasádora(ky), čo sa u priaznivcov súťaže stretlo s pozitívnou odozvou. Organizátori sa preto rozhodli v novej tradícii pokračovať. Ambasádorkou 57. ročníka […]

Mladí autori môžu svoje práce prihlasovať do súťaže Literárny Kežmarok

15. marca 2022

V poradí 57. ročník najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku bude venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku. Ambasádorkou sa pre tento rok stala slovenská herečka Lucia Hurajová.  Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom základných škôl a študentom stredných škôl […]

Literárny Kežmarok ocenil prácu mladých autorov poézie a prózy

3. októbra 2021

Skočil sa 56. ročník najstaršej žiackej a študentskej literárnej súťaže na Slovensku. Ocenení a víťazi autorskej súťaže mali možnosť zúčastniť sa na sprievodnom programe, besedách s porotou, odborných seminároch a dielňach tvorivého písania. Do literárnej súťaže sa mohli zapojiť žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska, ako aj slovenskí žiaci žijúci v zahraničí. Svoje diela […]

Výsledky 56. ročníka Literárneho Kežmarku

29. septembra 2021

Základné školy I. kategória (2. – 5. ročník ZŠ) POÉZIA 1. miesto: Petra Kubíková, ZŠ Dr. D. Fischera 2 Kežmarok 2. miesto: Dominik F. Bartoník, ZŠ Březová (ČR) 3. miesto: Nela Chovancová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa Čestné uznanie: Anežka Ščurková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa PRÓZA 1. miesto: Greta Amina Tábory, ZŠ Vazovova Bratislava […]

Vyhodnotenie Literárneho Kežmarku bude trojdňové

30. augusta 2021

Program slávnostného vyhodnotenia Literárneho Kežmarku bude tohto roku trojdňový. Literárny Kežmarok (LK) sa uskutoční od 29. septembra do 1. októbra a pre ocenených, účastníkov i divákov je pripravený bohatý program, ktorý organizátori stále dolaďujú. 56. ročník LK je venovaný 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava a 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia Jána Chalupku. Do tohtoročnej súťaže […]

Tamara Šimončíková Heribanová: Literárne súťaže sú skvelým nástrojom pre budovanie sebauvedomenia v mene tvorby

20. mája 2021

Oddelenie komunikácie a propagácie pripravilo nový vzhľad stránky www.elro.kezmarok.sk, ktorá pripomenie uplynulé ročníky a návštevníkov festivalu prevedie pamiatkami mesta. Propagáciu známeho festivalu pod Tatrami nezastavila ani pandémia. Vytvorenie nového dizajnu a vizuálnej identity na sociálnych sieťach prináša občanom a návštevníkom väčšiu informovanosť a moderný spôsob prijímania informácií. Stránka ponúka odber notifikácií, RSS kanál ale i […]

Tváre Literárneho Kežmarku 2021

20. mája 2021

V apríli sme odštartovali zber prác do 56. ročníka Literárneho Kežmarku, predstavujeme Vám predsedov porôt a členov porôt. Novinkou tohtoročného festivalu je ambasádorka Tamara Šimončíková Heribanová, s ktorou nájdete rozhovor na strane 24. Monika Kompaníková, predsedníčka poroty Narodila sa 1. septembra 1979 v Považskej Bystrici, vyštudovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Debutovala […]

Mladí autori môžu svoje práce prihlasovať do súťaže Literárny Kežmarok

16. mája 2021

Organizátori najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku vyhlásili jej 56. ročník. Do poroty zasadnú Daniel Hevier a Monika Kompaníková. Ambasádorkou sa pre tento rok stala spisovateľka a novinárka Tamara Šimončíková Heribanová. Literárny Kežmarok je významným literárnym a kultúrno – spoločenským podujatím podporujúcim rast mladých talentov, zdôrazňujúcim národné tradície Slovenska i samotného Kežmarku. Zároveň je oslavou […]

Literárny Kežmarok si pripomenul študentské roky básnika Pavla Országha Hviezdoslava

16. mája 2021

Najstaršia celoslovenská literárna súťaž mladých a detských autorov sa koná nepretržite už od roku 1966.   História podujatia Cesta Literárneho Kežmarku sa začala 17. novembra 1966, vtedy však niesol iný názov. „Pri ďalšom ročníku sme si uvedomili, že to už nemôže byť Hviezdoslavov Kežmarok,“ spomína na začiatky kultúrneho podujatia historička Nora Baráthová. Slávnostné otvorenie bolo pred budovou lýcea, […]