Aktuality

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zasadalo. Odsúhlasilo dotácie pre šport i kultúru, vymenovalo nového riaditeľa VPS

2. mája 2024

(Kežmarok 2. mája 2024) Poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 29. apríla 2024 prvýkrát v tomto roku otvorili aj riadne prerokovali plánovaný počet bodov. Prítomných bolo všetkých 18 poslancov, ktorí rokovali o 24 bodoch, medzi najzásadnejšie patrilo určenie názvov nových ulíc, vymenovanie nového riaditeľa verejnoprospešných služieb, správa mestskej polície či prenájmy mestských budov a nájomných bytov. V úvode primátor informoval […]

Kežmarok upravuje výšku miestnych daní a poplatkov len o infláciu

8. decembra 2023

(Kežmarok, 6. decembra 2023) V stredu 6. decembra 2023 bolo na programe presunuté pondelkové Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. V pláne bolo opätovne rokovanie o Všeobecne záväzných nariadeniach mesta Kežmarok o daniach a poplatkoch na rok 2024 a územnom pláne mesta. Prítomných bolo už 12 poslancov, keďže bolo uznášaniaschopné mohlo sa rokovanie riadne otvoriť. Rokovanie mestského […]

Poslanci mesta Kežmarok neprišli na pondelkové mestské zastupiteľsto

5. decembra 2023

(Kežmarok, 4. decembra 2023) V pondelok 4. decembra 2023 bolo zvolané Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. Keďže na zastupiteľstve bolo prítomných len osem poslancov z osemnástich, zastupiteľstvo tak nebolo uznášaniaschopné a spôsobilé rokovať. Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák posunul zastupiteľstvo do večerných hodín, no ani tak sa nezišiel dostatočný počet poslancov a zastupiteľstvo nebolo možné zahájiť. […]

Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kežmarku

15. novembra 2023

Redukcia klimatických zmien, zvýšenie úrovne školstva a investície do mestských pamiatok a organizácií (Kežmarok 14. 11. 2023) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zasadalo v pondelok 13. novembra 2023. Na svojom deviatom zasadnutí malo na programe 16 bodov, ktoré sa týkali školstva, rozpočtu, vodozádržných opatrení, ale aj voľby hlavného kontrolóra. Poslanci sa venovali rozpočtu, ktorý aktuálne dosahuje […]

Novoschválený rozpočet Kežmarku podporí všetky oblasti mesta

16. marca 2023

Mesto schválilo vyrovnaný prorozvojový rozpočet pre rok 2023 a našlo vnútorné rezervy, aby zachovalo svoj rozvoj. V pondelok 13. marca zasadalo v Kežmarku mestské zastupiteľstvo. Hlavným bodom bolo prijatie rozpočtu a ukončenie provizória, v ktorom sa samospráva nachádzala 10 týždňov. Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný […]

Občania prioritou aj v neľahkej dobe

1. marca 2023

V pondelok 6. februára zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. Bezpečnosť, sociálna pomoc a poskytovanie služieb občanom ostávajú pre vedenie mesta prioritou aj v neľahkej dobe. Nová organizačná štruktúra mestského úradu Mesto Kežmarok je i naďalej v rozpočtovom provizóriu. Upravený rozpočet je pripravený na prerokovanie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dovtedy sa mesto musí vysporiadať s faktom, že môže […]

Kežmarok vstupuje do rozpočtového provizória

15. decembra 2022

Výpadok financií v mestskej kase spôsobený neschválením všeobecne záväzného nariadenia o daniach a poplatkoch mal za následok, že mesto vstupuje do rozpočtového provizória. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 14. decembra. Kežmarok plánoval rozpočet vo výške 24 116 916 eur. “Mesto investovalo nemalé financie do nových stavieb, rekonštrukcií ciest a podpory infraštruktúry, a […]

Väčšina kežmarských poslancov podporila prorozvojový rozpočet mesta

16. decembra 2021

Mestskí poslanci Kežmarku zasadali poslednýkrát v tomto roku. Hlavným bodom rokovania, ktoré sa konalo 14. decembra, bol rozpočet mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024.  Navrhovaná výška rozpočtu, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný, je 26 161 465 eur. Určený je z veľkej časti na investície a rozvoj mesta, dotácie však poputujú […]

Kežmarok plánuje postaviť enviromentálne centrum

2. júla 2021

V unikátnom objekte by sa mali realizovať aktivity environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktoré budú cielene prispievať k zvyšovaniu kvality života v Kežmarku. Laureát súťaže Enviromesto 2019 už dlhodobo presadzuje politiku zeleného mesta. Vo štvrtok 1.júla mimoriadne zasadalo mestské zastupiteľstvo. Jednou z hlavných tém bolo odsúhlasenie návrhu na schválenie spolufinancovania výstavby environmentálneho centra. Samospráva tak chce využiť možnosť Ministerstva […]

Májové zasadanie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

28. mája 2021

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku zasadali 27. mája v priestoroch Mestského kultúrneho strediska a na pláne mali 19 bodov, medzi ktorými nechýbala správa o plnení uznesení či personálne zmeny. Úvodné slovo patrilo zhodnoteniu aktivít primátora mesta Jána Ferenčáka. Medzi prvými bodmi v programe bol stav plnenia uznesení vydaných mestským zastupiteľstvom, ktoré zhodnotil hlavný kontrolór Ondrej […]

Kežmarskí poslanci mimoriadne zasadli

15. apríla 2021

Vo štvrtok 15. apríla mimoriadne zasadalo v Kežmarku mestské zastupiteľstvo. Jednou z hlavných tém bolo odsúhlasenie dočasného bývania pre klientov Zariadenia pre seniorov (ZPS) a Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) počas plánovanej rekonštrukcie. Kežmarok pokračuje vo zvyšovaní kvality ubytovacieho komfortu pre tých najzraniteľnejších obyvateľov mesta. Dôkazom toho je aj schválenie návrhu na výpožičku nebytových priestorov v kežmarskej poliklinike, kde […]