Aktuality

Spravodajstvo

V Kežmarku pribudnú automaty na sviečky

30. augusta 2021

Sviečkomaty sú novinkou jesene na kežmarských pohrebiskách. Po verejnej obchodnej súťaži ich tak môžeme vídať na troch miestach. Zastupiteľstvo rozhodlo, že umiestnenie sviečkomatov na predaj drobného doplnkového tovaru je v súlade s hlavným využitím plôch cintorínov podľa platnej regulácie využívania územia. Ide o novú službu, ktorou chce samospráva vyjsť v ústrety všetkým návštevníkom cintorínov. Doteraz sme takéto […]

Zdokonaľovali sme sa v poľskom jazyku

30. augusta 2021

Leto bolo pre Združenie Euroregión Tatry z hľadiska organizácie aktivít veľmi pestré. Začiatkom júna pripravila kancelária pozvánky s programom na kurz poľského a slovenského odborného jazyka pre členov euroregiónu organizovaného v rámci projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Termíny školení boli stanovené na 22. júna a 29. […]

Rodný list – prvý dokument v našom živote

30. augusta 2021

Zásadná chvíľa v živote každého človeka zo sebou prináša nemálo povinností. Jednou z nich je vybavenie rodného listu na príslušnom matričnom úrade. Matričný obvod v Kežmarku má okrem svojho mesta na starosti i okolité obce Ľubica, Malý Slavkov, Stráne pod Tatrami, Mlynčeky, Rakúsy a vojenský obvod Ruskinovce. Novorodené dieťa ohlasuje kežmarská nemocnica Hlásením o narodení do troch pracovných dní príslušnému matričnému […]

Ikonický buk dostal nové meno

30. augusta 2021

Už sedem desaťročí je buk lesný – previsnutý pred dnešnou budovou Horskej záchrannej služby ozdobou a akýmsi symbolom centra Starého Smokovca. Tento vzácny buk, ktorý sa uchádza o titul strom roka, je od soboty 7. júla 2021 známy ako „strom zaľúbencov“. Nejeden návštevník prvej tatranskej osady si všimne a odfotí tento krásny stom, ktorý pripomína tvarom aj funkciou […]

Snúbenci môžu v Kežmarku uzavrieť manželstvo i v kaplnke hradu

30. augusta 2021

Ešte predtým ako občan povie svoje áno milovanému človeku, čaká ho kolotoč vybavovania nevyhnutných záležitostí ako miesto, dátum a čas obradu, či počet pozvaných hostí. Netreba zabúdať na dôležitú povinnosť – žiadať o uzavretie manželstva na matričnom obvode. Snúbenci majú pred sebou dve alternatívy. Ak sa rozhodnú pre cirkevný sobáš, riadia sa podľa miesta cirkvi alebo […]

Noviny v premenách času

30. augusta 2021

Tlačené slovo má v Kežmarku už takmer viac ako 140-ročnú tradíciu. História zasiahla aj do vydávania periodickej tlače. Menila svoj šat, dobu vychádzania a reflektovala vtedajšie politické zameranie. Prvenstvo v tejto oblasti je spojené s početnou nemeckou komunitou, ktorá už za monarchie vydávala niekoľko periodík. Týždenník Karpathen-Post vychádzal v tlačiarni rodiny Sauter od záveru 19. storočia a mal počas druhej […]

Reduta odkrýva svoje tajomstvá

30. augusta 2021

Práce na kežmarskej dominante boli počas leta v plnom prúde. V navrátenej plnej kráse a sláve sa nám Reduta predstaví až budúcu letnú sezónu. Lehota výstavby 14 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska bola potvrdená zmluvou o dielo. „Stavenisko sme odovzdali protokolárne 25. marca, teda plánované ukončenia komplexnej rekonštrukcie je 25. máj 2022. Našou snahou je […]

Preklad listiny nájdenej vo veže Reduty

30. augusta 2021

Kežmarok po dvesto rokoch vydal tajomstvo zo svojej viac ako 750 ročnej histórie. Po nájdení historického artefaktu – konspektu stavby a rytiny mesta vo veže Reduty sme prešli k ďalšiemu kroku – jeho prekladu.   Odborný preklad a príjemné stretnutie v priestoroch pracoviska Krajského pamiatkového úradu v Spišskej Sobote bolo obohatené o nahliadnutie do kežmarskej […]

Anjel v Kežmarskom znaku už v roku 1463

30. augusta 2021

Kežmarok získal mestské výsady od kráľa Bela IV. v roku 1269. V stredoveku pre svoje výsadné postavenie a strategickú polohu predstavoval pre Uhorské kráľovstvo pravidelný zdroj príjmov pre kráľovskú pokladnicu. Uhorskí panovníci podporovali mesto prostredníctvom udeľovania rôznych privilégií a výsad, ktoré umožnili jeho rozvoj vo všetkých oblastiach života. Medzi najvýznamnejšie privilégiá patrí Erbová listina kráľa Mateja Korvína […]

Letné vydanie Novín Kežmarok čoskoro vo vašich schránkach

29. júla 2021

Pripravili sme si pre Vás špeciálne dvojčíslo Novín Kežmarok, kde nájdete všetko potrebné o dianí v dynamickom, historickom a modernom Kežmarku. Čoskoro budú distribuované do Vašich schránok. Ich obsah Vám však predstavíme postupne na sociálnych sieťach v najbližších dňoch. Prečítajte si Noviny Kežmarok Leto 2021 už dnes.    

Tržnica bude obnovovaná po etapách

29. júla 2021

Zámerom mesta je podporiť producentov nielen z okolia, ale aj v rámci celého okresu a regiónu Spiš. Predpokladaný rozpočet projektu je 100-tisíc eur, pričom sa bude mesto uchádzať o príspevok 80-tisíc eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rozhodli o tom poslanci počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vo štvrtok 13. februára. Ide o súčasť projektu, ktorý by […]

Oko architekta skúma pamiatky Kežmarku

29. júla 2021

Od začiatku tohto roka pôsobí na našom úrade v Kežmarku Teodor Štubňa ako vedúci oddelenia rozvoja mesta a výstavby. Pýtali sme sa ho na aktuálne projekty a stavby, ktoré mu architektonickými prvkami vyrážajú dych. Prečo ste sa rozhodli pracovať pre mesto Kežmarok ? Kežmarok ma priťahoval z viacerých dôvodov. Mám 25 ročné skúsenosti s prácou v samospráve ako komunálny architekt, urbanista […]

Spomíname na pána doktora Slovíka

29. júla 2021

MUDr. Dominik Slovík by sa 4. júla dožil deväťdesiatky. Staršia a stredná generácia si pána doktora veľmi dobre pamätá. A tá mladšia pozná už len jeho synov, ktorí kráčajú v otcových šľapajach a pôsobia taktiež v Kežmarku – ortopéd MUDr. Peter Slovík a chirurg MUDr. Pavol Slovík. Dominik Slovík pochádzal z Horného Spiša – z obce Krempachy, ktorá s ďalšími dedinami pripadla po vzniku […]

Od cykloturistiky po vyhliadkovú vežu

29. júla 2021

Ocenenie v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020 bolo udelené dlhoročnému spolupracovníkovi OOCR Tatry-Spiš-Pieniny. Turizmus na Slovensku posunul Ernest Rusnák desiatkami činností na regionálnej úrovni. Ernest Rusnák je vyškoleným značkárom od roku 1989. So značkovaním turistických chodníkov začal ešte niekoľko rokov predtým, keď sa do popredia dostávala turistika a  cykloturistika. Osemnásť rokov pôsobil ako […]

Smart riešenia Kežmarku sú inšpiráciou i výzvou pre ostatné mestá

29. júla 2021

Primátor mesta Ján Ferenčák sa 1. júna zúčastnil v Bratislave podcastu o inovatívnych riešeniach pre samosprávy. Kežmarok sa stal dlhodobými plánovanými aktivitami lídrom v smart riešeniach. „Dlhodobo chceme v Združení miest a obcí racionalizovať postupy rozdeľovania financií pre samosprávy. Integrované územné investície by mali reprezentovať investície z rôznych zdrojov,“ približuje primátor. Komplikovaný systém verejného obstarávania je problémom samospráv. […]

ÚVODNÍK NOVÍN KEŽMAROK LETO 2021: Začína sa letná turistická sezóna

29. júla 2021

Letná turistická sezóna v Kežmarku začína tohto roku menej tradične a o poznanie neskôr. Niet divu, pandémia ktorá sa prehnala svetom ovplyvnila naozaj mnohé. Nie len mobilitu ľudí, služby v cestovnom ruchu, ale podľa mojej mienky aj klímu. Celosvetovo aplikované obmedzenia spôsobili, že ľudia sa presúvali oveľa menej. Výrazne redukované boli všetky druhy dopravy, jazdilo, plavilo a lietalo sa menej, […]