Aktuality

Spravodajstvo

Dočasné mosty ponad rieku Poprad čaká ešte jedna údržba

11. septembra 2023

Príbeh rekonštrukcie mosta na hlavnom Kežmarskom ťahu sa dostáva do finálnej fázy. Odhodlanie investora sprejazdniť ho ešte v závere roka pretrváva. V tom istom čase sa však na stôl dostáva otázka zlého stavu dočasných premostení ponad rieku Poprad. Ich údržba bude nevyhnutnosťou. Slovenská správa ciest (SSC) to s odovzdaním kežmarského mosta do užívania motoristom myslí vážne. Je pripravená […]

Bytovka ako každá iná. Alebo nie?

8. septembra 2023

Na našich sídliskách sú rôzne bytové spoločenstvá. Jedným z inšpiratívnych je práve spoločenstvo bytov na Ulici obrancov mieru. Alena Braviaková nám povedala viac o tom, ako sa obyvatelia ich bytovky starajú a skrášľujú spoločný priestor. Takto sa začal písať ich spoločný príbeh Bytovka má 44 rokov. Byty 34 rodinám odpredal za polovičnú cenu podnik Tatraľan s tým, že jeden […]

Leto počas jesene života využili seniori v Kežmarku naplno

7. septembra 2023

Letné hrejivé lúče vytiahli našich seniorov do záhrady, kde sa môžu prejsť, posedieť si v altánku alebo na lavičkách a pokochať sa krásou prírody. Počas pekného počasia sa v altánku konajú rôzne podujatia a aktivity ako hranie hry bingo,  jednoduché relaxačné cvičenia, počúvanie hudby či maľovanie antistresových maľovaniek. Na upravenom trávniku seniori trénujú obľúbenú hru petang, s ktorou sa […]

Silný partner vstupuje do slovenského Združenia Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku

3. septembra 2023

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 26. júna schválilo vstup Prešovského samosprávneho kraja (PSK) do slovenského Združenia Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku. Inšpiráciou mu bolo Malopoľské vojvodstvo v Krakove, ktoré sa 22. apríla stalo riadnym členom poľského Zväzku Euroregión Tatry v Novom Targu. PSK sa cez uvedené združenie bude podieľať aj na činnosti Európskeho zoskupenia územnej […]

Prichádza čas, keď vieme vyjadriť svoje hodnoty

2. septembra 2023

V súčasnom svete, kde sa globálne a miestne záležitosti prelínajú, politika sa stáva kľúčovým nástrojom pre formovanie nášho každodenného života. Budúce voľby, či už na miestnej alebo národnej úrovni, sú príležitosťou pre nás – občanov, aby sme vyjadrili svoje hodnoty a posunuli spoločnosť vpred. V každom hlasovaní leží potenciál pre veľké zmeny a inovácie, ktoré […]

Na jeseň budú musieť lesníci uchrániť pred zverou viac ako 50-tisíc stromov

2. septembra 2023

Lesy mesta Kežmarok, s. r. o., spravujú územie o výmere 3 300 hektárov, ktoré sa nachádza v dvoch lesných celkoch. Obhospodarujú ochranné lesy, lesy osobitného určenia a pozemky nad hornou hranicou lesa – kosodrevinu v katastrálnom území Tatranská Lomnica, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami. V okolí Kežmarku má mesto aj hospodárske lesy. „V roku 2023 sme vysadili 56 650 sadeníc na ploche […]

Problém? Dajte nám o ňom vedieť!

21. augusta 2023

Spätná väzba od občanov je pre mesto vždy nesmierne dôležitá. Veľa problémov totiž samosprávy nemôžu riešiť čisto z toho dôvodu, že o nich nevedia. Podnety zo strany obyvateľov tak významne zvyšujú efektivitu práce obecných úradov aj kvalitu života v mieste, kde žijeme. Naše mesto je zapojené do smart komunikačnej siete MUNIPOLIS, vďaka ktorej máte vy, […]

Nezabúdajme na svoje korene

2. augusta 2023

Európske ľudové remeslo (EĽRO) dopísalo už svoju 31. kapitolu. Novinkou v tomto roku bolo, že sa celý festival niesol aj v duchu jedného zo slovenských regiónov. Veď jedinečnú krásu, ktorú ponúka naša krajina, je potrebné ukázať celému svetu. A takým je aj región, miesto, kde sme sa narodili a ktoré v nás zostáva tým prvým. V ňom sme […]

Mesto pripravené pomáhať seniorom

13. júna 2023

S pribúdajúcim vekom ľudí sa znižuje sebestačnosť a čoraz viac ľudí potrebuje pomoc.   Len málo ľudí v seniorskom veku uprednostňuje domov dôchodcov, väčšina si vyberie, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje, zostať v domácom prostredí. Najbližší rodinní príslušníci pracujú a nemôžu zabezpečovať starostlivosť o svojho starkého, či starkú. Vtedy je možné požiadať mesto o zabezpečenie opatrovateľskej služby.   Ako vybaviť poskytovanie […]

Mesto bude patriť veteránom na dvoch kolesách

7. júna 2023

V júni Spiš čaká 25. ročník Medzinárodného zrazu historických skútrov, ktorý každý rok organizuje Skúter klub Čezeta so sídlom v Brne. František Hamrák, jeden z členov klubu nám povedal viac o 25. medzinárodnom zraze historických skútrov Spiš 2023. Podujatie je v strednej Európe dobre známe Zrazy historických skútrov sa organizujú predovšetkým v Českej republike. V Česku sa nachádza zároveň najväčšia skupina […]

Zmenia kežmarskí poslanci kasárne na obytnú zónu?

7. júna 2023

Na rokovanie mestského zastupiteľstva bude čoskoro predložený návrh na zmenu územného plánu v lokalite bývalých kasární. Po odsúhlasení poslancami bude možné na tomto území stavať obytné štvrte, čo výrazne prispeje k navýšeniu počtu obyvateľov v meste.   História kežmarských kasární Najstaršia budova v kežmarských kasárňach pochádza z roku 1936. Vojakom slúžila ako ubytovňa, po ich odchode bola určená […]

Bližšie k občanom vďaka komunikačnej platforme Munipolis

16. mája 2023

Mesto Kežmarok v záujme priblížiť sa čo najviac k občanom zavádza od 1. júna nový komunikačný kanál. Moderné informačno-komunikačné technológie a riešenia, ktoré súvisia s pokrokovou dobou, významným spôsobom ovplyvňujú nielen vývoj a život jednotlivcov, spoločnosti, ale aj miest. Cieľom komunikačnej stratégie mesta Kežmarok je dosiahnuť systematický prístup k doterajším a novým komunikačným aktivitám smerom k občanom, […]

Malý batôžtek šťastia

14. mája 2023

Druhá májová nedeľa patrí každý rok k najkrajším sviatkom roka. Vtedy totiž oslavujeme my mamy. Byť mamou je to najkrajšie a zároveň najnáročnejšie obdobie v živote ženy. V očiach dieťaťa ale neexistuje nik iný, kto by to robil lepšie. Z matky a dieťaťa sa po jeho narodení stáva jeden nerozdeliteľný celok, a to je asi […]

Kežmarok v rekonštrukcii ciest a chodníkov

12. mája 2023

Mesto Kežmarok realizuje jednu z najväčších opráv ciest a chodníkov v meste, aká sa doposiaľ udiala. V apríli sa začali i práce na kežmarskom moste pri Lidli. Postupne budeme môcť využívať na viacerých miestach v meste nové cesty a chodníky, ktoré nám uľahčia každodenný život. Pripravili sme si pre vás zhrnutie prebiehajúcich opráv v meste.   Zrekonštruované úseky mesta Rekonštrukcie v meste odštartovali […]

V Kežmarku budú školiť seniorov v digitálnych zručnostiach

10. mája 2023

Seniori veľakrát nedisponujú v súčasnosti potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Mesto Kežmarok chce tejto skupine svojich obyvateľov pomôcť a sprostredkovať im výuku bezplatných digitálnych kurzov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR realizujú národný projekt s názvom Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a […]

SIEA pozýva na konferenciu Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

3. mája 2023

Čo nás čaká pri dekarbonizácii Slovenska a ako môžu regióny a samosprávy zvýšiť svoju energetickú efektívnosť a sebestačnosť? To sú hlavné témy konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva, ktorú Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje 11. – 12. mája 2023 v Banskej Bystrici v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. SIEA na konferencii predstaví pripravovaný projekt, vďaka ktorému […]

Je tu jar a s ňou aj mesiac máj

2. mája 2023

„Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.“ Milan Rúfus – Modlitba za rodičov  Je tu jar a s ňou aj mesiac máj, nepochybne jeden z najkrajších mesiacov v roku plný sviatkov a tradícií. Často sa u nás hovorí: „Máj, lásky čas.“ Keď sa zamyslíme, určite je na tom niečo pravdy, pretože práve v máji príroda ukazuje svoju nádheru, slnko začína […]

Vo svojich schránkach si nájdete májové vydanie Novín Kežmarok

1. mája 2023

V najnovšom vydaní Novín Kežmarok sa dočítate o týchto témach: Bližšie k občanom vďaka komunikačnej platforme Munipolis Do práce na bicykli budeme chodiť i v tomto roku Malý batôžtek šťastia Atény, ale aj kvalifikácia na domáce podujatie Kežmarok v rekonštrukcii ciest a chodníkov Kežmarské školy spoznali mená najúspešnejších pedagógov V Kežmarku budú školiť seniorov v […]