Aktuality

Spravodajstvo

Vianočné vydanie Novín Kežmarok

1. decembra 2022

Vo svojich schránkach si čoskoro nájdete vianočné vydanie Novín Kežmarok, v ktorých sa dočítate o týchto témach: Kežmarčania hodní nasledovania Ľanový kvietok už po tridsiaty tretí raz Kamerový systém odhalil poškodzovanie pamiatok Zlatý srnec z roku 1947 Vianoce sú pre mňa najkrajším sviatkom v roku už od detstva Staré dobré Vianoce Príjemné stretnutia pri umení […]

Vo svojich schránkach si nájdete Prehľad vybraných investícií 2015 až 2022

21. októbra 2022

Byť primátorom Kežmarku je pre mňa česť, vyznamenanie, no hlavne veľká zodpovednosť. Vami prejavenú dôveru si veľmi vážim a som hrdý na to, že vytýčené smelé plány a ambiciózne ciele sa nám za posledných osem rokov, aj napriek neprajnosti doby, podarilo splniť, dokonca niekoľkonásobne zdolať. Rekordná výška financií použitých na zveľadenie majetku mesta za dve […]

Vodozádržné opatrenia v Kežmarku

3. októbra 2022

Samospráva oslovila Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky so žiadosťou o Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok. Celkový rozpočet projektu bol 1 010 128,83 Eur a Schválená výška nenávratného finančného príspevku bola 959 622,39 Eur. V súčasnosti je žiadosť schválená a pristúpi sa k podpisu Zmluvy o nenávratný finančný príspevok. Po povinnej administrácii bude prebiehať verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Cieľom […]

Kežmarok medzi finalistami FéliX Business Award

3. októbra 2022

Mesto Kežmarok je nominované na ocenenie FéliX Business Award v kategórii Samospráva pre budúce generácie. Biznisovú cenu, ktorú vyhlasujú INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi môžu získať inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. Víťazi budú vyhlásení nezávislou porotou tvorenou rešpektovanými osobnosťami počas galavečera 20. októbra 2022 v […]

Malý hotel s veľkým srdcom pripravuje v októbri aj poctu Karolovi Gottovi

3. októbra 2022

Hotel Hviezdoslav v Kežmarku je prvý boutique hotel pod Vysokými Tatrami. Nachádza sa priamo v srdci nášho historického mesta. Čo pripravujú na jeseň v kežmarskom hoteli? Po pandémii zaznamenali razantný úbytok zahraničnej klientely a to najmä z okolitých krajín – Česka, Poľska a Maďarska. „Čo sa týka domácej klientely, napriek tomu, že letnú sezónu môžeme považovať za […]

Blíži sa čas častejších návštev cintorínov

3. októbra 2022

Blížiace sa dušičky sú spojené s častejšími návštevami cintorína. Pozor však na niektoré zásahy na pomníkoch vašich blízkych, najmä na Starom historickom cintoríne. Pri oprave, rekonštrukcii alebo iného zásahu na hrobovom mieste, ktoré spadá a je zadelené ako kultúrna pamiatka, tie sa nachádzajú hlavne pri obvodom múre a sú charakteristické svojím oplotením, je dôležité upozorniť nájomcov takýchto hrobových […]

Kežmarská škola dala svetu už viacerých umelcov

3. októbra 2022

Základná umelecká škola Antona Cígera v Kežmarku si 90. výročie vzniku hudobnej školy, takzvanej Musikschule a 70. výročie znovuobnovenia nedávno pripomenula ojedinelým koncertom. Zaspomínali sme na dávnu i súčasnú históriu s jej  dlhoročným riaditeľom Jánom Levockým. Aké máte plány na tento rok? Minulý školský rok bol veľmi hektický, žili sme okrúhlym výročím, ktoré sme si pripomenuli v […]

Nové cesty a chodníky na hlavnom prieťahu mestom ešte v tomto roku

3. októbra 2022

V rámci mesta sa nám teraz stretlo viacero investičných akcií. Kežmarok v najbližších týždňoch čakajú pozitívne zmeny, ktoré ocenia vodiči aj chodci. Nová vozovka od Huncoviec po Spišskú Belú, ktorú realizuje štát ale i chodníky a miestne cesty vo viacerých lokalitách, ktoré realizuje samospráva. Slovenská správa mestu oznámila, že ona to vybuduje po most a od mosta smerom ďalej na […]

Zdravé domáce potraviny od regionálnych pestovateľov bližšie ku Kežmarčanom

9. septembra 2022

Poklepanie základného kameňa staveniska sa udialo vo februári tohto roku a kolaudácia je naplánovaná na september. Uvedenie do prevádzky výnimočného projektu svojho druhu bude hneď po ukončení verejno-obchodnej súťaže na prenájom priestorov. „Zámerom mesta je podporiť producentov nielen z okolia, ale aj v rámci celého okresu a regiónu. Mestská tržnica nechce konkurovať obchodným reťazcom, ponúkať […]

Zvyšovanie kvality života kežmarských seniorov

9. septembra 2022

Mesto Kežmarok v roku 2017 získalo prestížny titul Senior Friendly. Ako sa odvtedy zmenila starostlivosť o seniorov v našom meste? V článku predstavíme šesť pilierov, ktoré napomohli kežmarským seniorom k lepšiemu životnému štandardu v meste pod Tatrami. Opatrovateľská služba V roku 2018 bolo 43 opatrovaných seniorov a 27 opatrovateliek v pracovnom pomere, v roku 2019 už 47 opatrovaných seniorov a 30 opatrovateliek v […]

Záujem o hrobové miesta na historickom cintoríne rastie

9. septembra 2022

Podľa záznamov vedených na pohrebných a cintorínskych službách na starom cintoríne je v evidencii zaznamenaných 7 355 zosnulých a na novom cintoríne 1 441 zosnulých. Kapacita starého cintorína je približne 4 300 hrobových miest, na novom cintoríne je to rozsiahlejšie, pretože pribúdajú nové parcely na budovanie hrobových miest. „Na starom cintoríne je v evidencii mnoho dlhodobých nájomcov – neplatičov, […]

Pochovávanie má v judaizme prísne pravidlá. Výnimkou nie je ani kežmarský cintorín

9. septembra 2022

Židovská náboženská obec v Kežmarku vznikla v roku 1852. Dnes už židovská náboženská obec v meste a ani na blízkom okolí neexistuje. Najvýznamnejšia pamiatka judaizmu v našom meste je židovský cintorín. Čo o ňom vieme? Poloha cintorína Nájdeme ho na severnom konci mesta Kežmarok, naľavo od hlavnej Michalskej cesty smerom na Spišskú Belú. Oproti poslednému mostu cez rieku […]

Z veterinára sa stal nadšenec pálenia destilátu pod Tatrami

9. septembra 2022

Jozef Jordán vyštudoval veterinárne lekárstvo a pracoval počas aktívneho života aj ako lekár. Do Kežmarku prišiel z Košíc v roku 1975 a usadil sa tu. Čo mu učarovalo a čomu sa venuje aj túto jeseň sa dočítate v nasledujúcom článku. V roku 1993 s manželkou kúpili bývalú družstevnú ošipáreň v Ľubici a v areáli farmy pred rokmi založil slivkový a hruškový […]

Kežmarčania už budú môcť využívať vlastnú mestskú kompostáreň

9. septembra 2022

Stavebné práce na kežmarskej kompostárni trvali od apríla 2021 do júla 2022. Jej spustenie do prevádzky je naplánované už na túto jeseň. Momentálne ešte prebiehajú skúšky elektrických zariadení.  Každé mesto je povinné podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch zabezpečovať zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti od júla 2021. Projekt kompostárne Cieľom projektu […]

Obraz detstva, ktorý si starostlivo opatrujem v srdci

9. septembra 2022

(Editoriál septembrových Novín Kežmarok – rozšírený) Ani sme sa nenazdali a prázdniny ostali už len v spomienkach a školy znovu otvorili svoje brány, aby sa opäť naplnili smiechom detí i vážnosťou pedagógov… Aký bude tento školský rok…? Žijeme zvláštnu dobu sociálnej izolácie detí v područí dištančného vzdelávania, s hrozbami neznámych chorôb, nedostatku energií i potravín, […]

Šetriť je dnes umenie

9. septembra 2022

Šetriť je dnes umenie Odbornej asistentky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Ing. Márie Vráblikovej, PhD. sme sa pýtali na širokú a zároveň veľmi aktuálnu problematiku, a tou je šetrenie financií. Svoje rady zhrnula do troch prístupov k manažmentu financií v súčasnosti. Všetko z uvedeného môže pomôcť občanom a štátu nielen v tejto kríze, ale aj v iných krízach či v období dostatku. Spotreba domácností […]

Naše Európske mesto športu 2022 dostáva ďalší priestor pre rozvoj zdravého životného štýlu

9. septembra 2022

Začiatok realizácie stavebných prác bol v januári tohto roku a ich ukončenie je naplánované v septembri. Investičný projekt mesta Kežmarok riešil rekonštrukciu časti spoločensko-športového centra, v ktorom sa v minulosti nachádzala kinosála vojenských kasární. „V priestoroch tak vznikne športová hala pre neloptové športy s drevenou odpruženou palubovkou so zázemím, ktoré obsahuje šatne mužov a žien s hygienickými priestormi a sklady športového náradia. V druhom […]

Myšlienka elektronického newslettra

9. septembra 2022

Kancelária združenia Euroregiónu Tatry prišla s myšlienkou zostaviť elektronický newsletter. Názov dostal príznačný pre jeho obsah, a to Noviny Euroregión Tatry. Keď sa v decembri 2019 uskutočnilo záverečné zasadnutie členov Rady Združenia Euroregiónu Tatry, v programe boli rôzne body, ako to už býva zvykom. Pri návrhu plánovaných aktivít na rok 2021 vzišla otázka, ako sa ešte viac priblížiť […]