Aktuality

Spravodajstvo

Kežmarok podporí rodičov novonarodených detí finančným príspevkom

22. apríla 2022

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo v roku 2022 obnovu tradície uvítavania novorodených obyvateľov mesta. Rodičom dieťaťa bol odsúhlasený aj jednorazový finančný príspevok. V piatok 22. apríla prijal primátor Ján Ferenčák v obradnej sieni Mestského úradu Kežmarok rodičov prvých deviatich Kežmarčanov narodených v tomto roku. Obnoveniu tradície slávnostných prijatí predchádzalo schválenie finančného príspevku. „Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča veľkou udalosťou […]

Primátor mesta Ján Ferenčák vymenoval nového viceprimátora

22. apríla 2022

V piatok 22. apríla si prevzal z rúk primátora mesta Jána Ferenčáka menovanie za viceprimátora Mgr. Bc. Jozef Matia. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. Zástupcom primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Zástupca primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora zvoláva […]

Špeciálne veľkonočné vydanie Novín Kežmarok

12. apríla 2022

Vo Vašich schránkach si čoskoro nájdete špeciálne vydanie Noviny Kežmarok Veľká noc, dočítate sa v nich o týchto témach: Históriu hasičstva v regióne mapuje nová monografia Svetlo knižničného sveta uzrela publikácia História hasičstva kežmarského okresu, ktorej autorom je dlhoročný hasič Peter Duda. V Ruskinovskej kronike čítame: „Chlapci odišli do Kežmarku. Šesť domov už bolo v […]

Dobrá inšpirácia so sebou prináša vlnu energie

12. apríla 2022

Pre čokoľvek významné a dobré, čo chceme v našich životoch dosiahnuť, je jeden zásadný predpoklad – inšpirácia. Žijeme v spoločnosti, v ktorej sú talent, schopnosti a priebojnosť na dôležitom mieste, no na úlohu inšpirácie často zabúdame. Tak ako jar prebúdza zem rozvoniavajúcu novým životom, inšpirácia nás prebúdza do nových možností a umožňuje nám preniesť sa […]

V Euroregióne Tatry sa vzdelávali v oblasti prípravy a realizácie projektov

12. apríla 2022

V mesiaci marec kancelária Združenia Euroregiónu Tatry po dlhej dobe sprevádzanej náročnou epidemickou situáciou opäť otvorila svoje priestory bez obmedzení pre verejnosť. ,,Začiatkom roka 2022 sme ešte nevedeli, ako sa bude situácia s COVID-19 vyvíjať, preto sme nemohli presne určiť termín školenia, ktoré nám ešte zostalo z projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ zrealizovať,“ uviedla […]

Knihu do sveta vyprevadí voda z kežmarskej fontány

12. apríla 2022

Od pondelka 2. mája si oddychový priestor pri kežmarskej radnici môžu obyvatelia a návštevníci mesta užiť aj s fontánou, ktorej opätovné spustenie symbolicky otvorí sezónu letných terás v meste. Tohtoročné spustenie bude spojené s krstom knihy. Pre milovníkov turistiky v slovenskej prírode je zaujímavé, že práve z Kežmarku viedli historicky prvé cesty k bádaniu vo […]

Mesto bude spolupracovať na udržiavaní národnej kultúrnej pamiatky

12. apríla 2022

Ortodoxný židovský cintorín je historický cintorín na severnom okraji mesta Kežmarok. V roku 2000 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Cintorín je v správe Židovskej náboženskej obce. História cintorína Cintorín bol založený pravdepodobne po roku 1867, kedy vznikla židovská obec v Kežmarku. Najstarší zachovaný hrob pochádza z roku 1875 a najnovší hrob je z roku […]

Hasičská zbrojnica prejde obnovou

12. apríla 2022

Budova požiarnej zbrojnice sa nachádza priamo v mestskej pamiatkovej rezervácii. Je využívaná členmi Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kežmarok, ktorí zabezpečujú zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia ochrany osôb, zvierat a majetku. V súčasnosti je na budove narušená omietka a obvodové steny. Omietka je opadaná a […]

Najpopulárnejšia Ukrajinka na kežmarských sociálnych sieťach

12. apríla 2022

Jej fotografie sú na sociálnych sieťach označované mestským hastagom #kežmarok a dostávajú stovky označení páči sa mi to. Reč je o fotografke Oľge Ochkan, ktorá pochádza z Ukrajiny a s jej pohľadom na naše mesto ste sa na facebooku či instagrame istotne stretli. „Na Slovensko som prišla kvôli práci v zdravotníctve,“ začína rozprávanie Ukrajinka Oľga […]

V Kežmarku odhalili jazdeckú sochu Imricha Thökölyho

29. marca 2022

V meste pod Tatrami v pondelok 28. marca slávnostne odhalili bronzovú sochu kežmarského rodáka a najznámejšieho majiteľa Kežmarského hradu.  Autorom diela, ktoré je spoločným projektom mesta Kežmarok a Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach, je maďarský sochár a umelec Lajos Győrfi. Slávnostného aktu sa ujali primátor mesta Ján Ferenčák a námestník ministra Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska Levente Magyar. „Motiváciou […]

Titul mesto športu získali všetci Kežmarčania!

17. marca 2022

Pri prechádzke mestom si všimol na pódiu veľký nápis Európske mesto športu 2022. Prestížne ocenenie si podľa Jaroslava Kornaja Kežmarok právom zaslúži. Po rokoch mal obrovskú radosť, že mesto Kežmarok, ktoré propaguje po celom svete a chodí po takmer všetkých medzištátnych futbalových zápasoch, dostalo ocenenie Európske mesto športu. „Vidím obrovský progres, vítam opravu zimného štadióna a registrujem […]

Cezhraničná spolupráca rozvíja náš región

17. marca 2022

Členská základňa Združenia Euroregión Tatry ostala zachovaná, aj keď v roku 2021 bolo pomerne hluché obdobie čo sa týka projektových výziev. Pripravuje sa nové programové obdobie 2021 až 2027, preto si to vyžaduje veľa trpezlivosti a dôvery, že projekty budú a treba sa na nich postupne pripravovať. S istotou môžeme povedať, že program nadobúda postupne svoju finálnu podobu […]

Tajomstvá hradných depozitárov. Kniha s modelmi zvierat

17. marca 2022

Marec – mesiac knihy. Aký iný exponát by sme si mohli tentoraz predstaviť, ak nie nejakú zaujímavú publikáciu ukrývajúcu sa v zbierkovom fonde Múzea v Kežmarku? Pri voľbe predmetu k tomuto článku sa dalo uberať viacerými smermi. Vybrať najstarší, najväčší či najmenší? Knihu latinskú, maďarskú, nemeckú, slovenskú? Náboženskú, historickú, odbornú alebo zábavnú? Napokon zvíťazila odborná, no najmä netradične […]

Kde a kto môže požiadať o úradný výpis z matriky?

17. marca 2022

Podmienky získania výpisu z matriky Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy: – osobe, ktorej zápis sa týka alebo členom jej rodiny; – splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka; – osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa […]

Široké spektrum inšpirácie histórie kežmarského múzea

17. marca 2022

Do zbierkového fondu Múzea v Kežmarku sme získali 1009 kusov zbierkových predmetov, ktoré sa spracovávajú, ošetrujú a digitalizujú. Milí čitatelia Novín Kežmarok, chcela by som sa poďakovať predovšetkým vám. Za vašu priazeň či podporu, ktorú ste nám venovali v predchádzajúcich rokoch. Aj vďaka vám sa nám podarilo, aj keď s menšími problémami, zvládnuť rok 2021, ktorý […]

Obnova tradície spojená s finančnou pomocou v Kežmarku

17. marca 2022

Prvé tohtoročné mestské zastupiteľstvo schválilo obnovu tradície uvítavania najmenších Kežmarčanov. Rodičom dieťaťa bol odsúhlasený i jednorazový finančný príspevok. Výška príspevku pri narodení dieťaťa bude 100 Eur. Príspevok má charakter nenávratnej finančnej pomoci a na jeho poskytnutie nie je právny nárok. Príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, […]

Mestské zastupiteľstvo podporilo obnovu tradícií, kultúry a športu

17. marca 2022

Vo štvrtok 24. februára poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku (MsZ) na svojom online zasadnutí schválili všeobecne záväzné nariadenia na zlepšenie kvality života v meste. Občania sa dočkajú obnovenia tradície uvítavania detí, podpory kultúry, folklóru, no i športu, ktorého odkaz v roku 2022 nesie Kežmarok titulom Európske mesto športu. Zasadanie MsZ sa začalo schválením 17 bodov programu a oboznámením sa s pracovným […]

Pekáreň Gros v Kežmarku sa rozhodla investovať do rozvoja

17. marca 2022

Stúpajúci dopyt po výrobkoch tejto pekárne a skokovo rastúca výroba zapríčinili rozsiahle investície do skladového a silového hospodárstva. Ide o investíciu 500-tisíc eur. Pekáreň Gros bude mať nové moderné silá na skladovanie múky. Do strojno-technologického zariadenia pribudli a ešte pribudnú nové rotačné pece, nové deličky cesta, vyvaľovače a vyguľovače cesta, nové rezačky chleba a pečiva a […]